Викривачів корупції захистили від звільнення з роботи

Сьогодні, 20 березня, набрав чинності Закон України № 524-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про запобігання корупції».

Кодекс законів про працю доповнено нормою, згідно з якою працівник, який повідомив про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, не може бути звільнений чи змушений до звільнення, притягнутий до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням або підданий іншим негативним заходам впливу.

Крім цього, розширено перелік додаткових підстав для розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу – такий договір може бути розірваний також у випадку наявності у працівника реального чи потенційного конфлікту інтересів, який має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, передбачений Законом “Про запобігання корупції”.

Звертаємо увагу, що п. 6 розд. I Закону набуде чинності з дня набрання чинності Законом України №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», тобто з 28 квітня 2020 року.