Вимоги до надавачів супровідних послуг на ринку фінансового лізингу зміняться

НБУ розробив проект Положення про впорядкування діяльності з надання супровідних послуг на ринку фінансового лізингу.

Зокрема, Положенням передбачено встановлення нових вимог до надавачів супровідних та допоміжних послуг на ринку фінлізингу, які стосуватимуться:

  • бездоганної ділової репутації, достатнього рівня знань з питань фінансового лізингу, законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та про захист персональних даних;
  • проходження підготовки та підвищення рівня знань надавачів супровідних послуг шляхом проходження організованого лізингодавцем навчання з питань фінансового лізингу, законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг та про захист персональних даних;
  • розкриття інформації про надавачів супровідних та допоміжних послуг на вебсайтах лізингодавців;
  • особливостей надання допоміжних послуг тощо.

Оновлені вимоги повинні посприятизалученню на ринок професійних учасників із бездоганною діловою репутацією, запровадити механізми контролю за їх діяльністю, а також спонукати лізингодавців розкривати на власних вебсайтах інформацію про надавачів супровідних і допоміжних послуг та умови співпраці з ними.