Вирішено удосконалити порядок ліцензування господарської діяльності

Верховна Рада прийняла за основу законопроект № 1060 про удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності, яким пропонується внести зміни в низку законодавчих актів задля впорядкування суспільних відносин у сфері ліцензування видів господарської діяльності.

Законопроектом передбачається:

– визначення поняття «матеріально-технічна база»;

– зобов’язання Держказначейства надавати органам ліцензування доступ до інформації щодо внесення ліцензіатами плати за видачу ліцензій;

– запровадження нової санкції за порушення у сфері ліцензування – зупинення дії ліцензії в повному обсязі або частково;

– запровадження порядку відновлення дії ліцензії, що була зупинена органом ліцензування;

– запровадження порядку оскарження ліцензіатом рішення органу ліцензування щодо зупинення дії ліцензії;

– врегулювання питань щодо повторного подання заяви про отримання ліцензії передбачивши, що до заяви про отримання ліцензії додаються лише ті підтвердні документи, які стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, за умови, що попередньо подані документи, що знаходяться у ліцензійній справі, на момент подачі повторної заяви зберегли свою актуальність;

– включення нових підстав для анулювання ліцензії (у випадку визнання недієздатним, обмеження в дієздатності, визнання безвісно відсутнім, оголошення померлим ліцензіата; наявності акту про не усунення ліцензіатом протягом строку зупинення дії ліцензії порушень, що були підставою для її зупинення);

– виключення підстави для анулювання ліцензії у випадку несплати ліцензіатом за видачу ліцензії;

– уточнення переліку відомостей щодо ліцензування, що міститимуться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

– встановлення нової підстави для залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду –  наявність інформації про здійснення над суб’єктом господарювання контролю, у значенні, наведеному у статті 1 Закону «Про захист економічної конкуренції», резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону «Про оборону України»;

– обов’язковості включення до ліцензійних умов положень щодо доступності місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення;

– уніфікація розміру штрафів за порушення законодавства у сфері  ліцензування;

– удосконалення процедури оскарження дій органів ліцензування до Експертно-апеляційної ради.