Вирішено, як протидіяти домашньому та гендерному насильству

Домашнє насильство та насильство за ознакою статі є проявами порушень прав людини та основними перешкодами забезпечення гендерної рівності, щороку від насильства в Україні страждає близько 100 тис. осіб (90 % з яких — жінки). Про це говориться у Концепції Державної соціальної програми запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на період до 2023 року, яку затвердив уряд розпорядженням від 10.10.2018 № 728-р.

Метою програми є забезпечення розбудови системи запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі відповідно до міжнародних стандартів і Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» в умовах децентралізації та запровадження комплексних дій та заходів, спрямованих на зменшення масштабу такого явища.

Вирішити вищевказану проблему пропонується шляхом:
– запровадження дієвого механізму взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі;
– надання всебічної допомоги постраждалим особам та утвердження ненасильницького характеру приватних стосунків;
– впровадження відповідних світових стандартів і досвіду.

За результатами виконання Програми заплановано забезпечити:
– зростання довіри громадян до суб’єктів, що здійснюють заходи у зазначеній  сфері, подолання психологічних та інших бар’єрів у прийняті та реалізації рішень щодо звернення до цих суб’єктів з приводу такого насильства;
– доступність і якість надання необхідних соціальних послуг;
– зростання кількості притягнених до відповідальності кривдників;
– підвищення рівня обізнаності населення з даних питань;
– спеціальну підготовку фахівців з числа суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі тощо.