Висновок КРЄС про свободу вираження поглядів суддів матиме широке застосування

Члени Вищої ради правосуддя Дмитро Лук’янов, Оксана Блажівська, Інна Плахтій, Олександр Сасевич, Віталій Саліхов, Роман Маселко, Алла Котелевець, Сергій Бурлаков, Олег Кандзюба взяли участь у обговоренні аспектів імплементації рекомендацій Висновку №25 Консультативної ради європейських суддів (КРЄС) про свободу вираження поглядів суддів.

З вітальними словами до учасників круглого столу, в рамках якого був презентований переклад Висновку українською мовою, звернулися Президент КРЄС Анке Айлес, керівник Секретаріату КРЄС Арташес Мелікян. Модерував захід суддя Конституційного Суду України, Представник України в Консультативній раді європейських суддів Віктор Городовенко.

Висновок № 25 був підготовлений на основі попередніх висновків КРЄС, Великої хартії суддів та відповідних документів Ради Європи, а також спирається на практику Європейського суду з прав людини та бере до уваги відповіді членів КРЄС на анкету щодо свободи вираження поглядів суддів.

У Висновку йдеться про правовий та етичний обов’язок судді висловлюватися з метою захисту верховенства права та демократії на національному, а також на європейському й міжнародному рівнях. У Висновку розглядаються питання вираження поглядів суддів, які викликають занепокоєння судової влади, суперечливі теми, що становлять суспільний інтерес, а також питання суддівської стриманості, якої необхідно дотримуватись. Він охоплює питання вираження поглядів суддів як у суді, так і за його межами. Висновок має на меті надати загальні рекомендації суддям і встановити широкі рамки для подальшого обговорення того, які параметри слід враховувати, коли судді користуються своїм правом на свободу вираження поглядів.

У висновку також зазначено, що у випадках, коли є загроза демократії, поділу влади чи правовладдю кожен суддя має обов’язок виступити на захист незалежності судочинства та конституційного ладу.

Члени Вищої ради правосуддя у своїх виступах  висловили вдячність Президенту КРЄС Анке Айлес, керівнику Секретаріату КРЄС Арташес Мелікян, міжнародним експертам за вагому роботу в процесі підготовки ґрунтовного Висновку, який матиме практичну цінність для суддів задля досягнення балансу між свободою вираження думок суддів і обов’язку стриманості у висловлюваннях, зумовленого високою суддівською посадою. А також зазначили, що ВРП високо оцінює та систематично використовує висновки КРЄС у своїй роботі.

Членкиня ВРП Інна Плахтій підкреслила, що рекомендації, які містить Висновок № 25 є корисними для врахування під час здійснення членами Ради дисциплінарних функцій. Адже у Висновку окреслено коло питань, які можуть мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді – порушення правил відводу судді, розголошення таємниці нарадчої кімнати, розголошення інформації, яка стала відома під час розгляду судової справи, а також порушення правил суддівської етики (можливі прояви неповаги до колег, представників інших гілок влади, учасників судового процесу) та ін.

Інна Плахтій висловила надію, що популяризація висновку та виконання суддями його рекомендацій щодо комунікаційної поведінки, сприятиме зменшенню приводів для притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності. Вона переконана, що  висновок КРЄС стане для суддів, керівників судової влади, представників судових рад путівником, за допомогою якого вони знаходитимуть баланс між свободою і стриманістю висловлюваних думок.

Членкиня ВРП Оксана Блажівська зазначила, що основними завданнями ВРП є забезпечення незалежності суддів та захист авторитету судової влади, а також розгляд дисциплінарних справ щодо суддів. Тож висновки КРЄС є дороговказом під час прийняття рішень конституційним органом суддівського врядування.

Вона вважає позицію, висловлену КРЄС, неоціненною та підкреслює доцільність використання висновку суддями для вироблення правил спілкування у публічному просторі, соціальних мережах.

Оксана Блажівська зауважила: варто пам’ятати, що суддя, як і кожен громадянин, має право на вільне вираження своїх думок. Водночас з моменту складення присяги суддя бере на себе особливу ношу відповідальності та певні моральні обов’язки стосовно держави та суспільства. З огляду на це є потреба чітко окреслювати межі висловлення своїх поглядів – щоб не завдати шкоди авторитету судової влади. Адже від правильної комунікації залежить сприйняття судового рішення суспільством та в результаті – формування довіри до судової влади. Тож важливо досягти балансу.

Член ВРП Олександр Сасевич зазначив, що Висновок стане в нагоді під час доопрацювання Кодексу суддівської етики, адже його рекомендації є змістовними, своєчасними та важливими. Він поінформував про те, що ВРП нещодавно створила робочу групу з питань розроблення і впровадження заходів забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя. Висновок може слугувати орієнтиром у її діяльності, основою у виробленні підходів щодо означених питань. Член ВРП запросив Представника України в КРЄС  Віктора Городовенка та його заступника Єгора Краснова долучитися до участі у роботі вказаної групи. Адже розробка ефективних механізмів забезпечення незалежності суддів та авторитету правосуддя є нагальною. Судді чекають на дієві інструменти захисту суддівської незалежності та авторитету правосуддя.

У заході, організованому спільно Верховним судом та Відділом програм співробітництва Ради Європи в рамках проекту «Підтримка судової влади України в умовах війни та післявоєнного періоду», взяли участь члени ВРПГолова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Михайло Смокович, суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, заступник представника України в КРЄС Єгор Краснов, Голова Ради суддів України Богдан Моніч, старший науковий співробітник Інституту порівняльного публічного та міжнародного права Макса Планка, консультант Ради Європи доктор Янніка Ян  та інші.