Визначено новий порядок перевірок державних та приватних виконавців

Міністерство юстиції України наказом від 22.10.2018 № 3284/5 затвердило Порядок проведення перевірок діяльності органів державної виконавчої служби, приватних виконавців.

Документом визначено механізм здійснення Мін’юстом перевірок діяльності органів державної виконавчої служби, приватних виконавців – щодо стану дотримання законодавства, зокрема наказів Мін’юсту, доручень Міністра юстиції України, та організації роботи щодо їх виконання, дотримання державними і приватними виконавцями порядку та строків вчинення виконавчих дій, виконання правил діловодства.

Планова перевірка діяльності приватного виконавця проводиться згідно з графіком та полягає у комплексній перевірці організації роботи приватного виконавця, дотримання приватним виконавцем вимог законодавства під час вчинення виконавчих дій та виконання правил ведення діловодства.

Позапланова перевірка діяльності приватного виконавця проводиться з підстав, визначених ч. 3 ст. 34 Закону «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», та/або у разі надходження від Дисциплінарної комісії приватних виконавців скарги на діяльність приватного виконавця, яка була подана до цієї комісії.