Визначено перелік кандидатів на посаду члена ВРП від науковців

На єдину вакантну посаду члена Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ претендує 16 кандидатів :

• Попович Тетяна Григорівна – учений секретар Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва ім. акад. Ф. Бурчака Національної академії правових наук. Фахівець з питань аграрного, екологічного, господарського права.

• Радутний Олександр Едуардович – доцент кафедри кримінального права №1 Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого. Фахівець з питань охорони комерційної та банківської таємниці, правового статусу штучного інтелекту.

• Лялюк Олексій Юрійович – доцент кафедри державного будівництва Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого. Фахівець з питань конституційного та муніципального права, проблем місцевого самоврядування і децентралізації влади.

• Ульянова Галина Олексіївна – проректор з навчальної роботи Національного університету «Одеська юридична академія». Фахівець з питань захисту авторських прав та інтелектуальної власності.

• Діденко Лариса Василівна – доцент кафедри цивільного і господарського права та процесу Міжнародного гуманітарного університету (Одеса). Фахівець з питань цивільного права та процесу.

• Харитонов Сергій Олександрович – завідувач кафедри кримінально-правової політики Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого. Фахівець з питань теорії кримінального права та проблем військових злочинів.

• Мельничук Наталія Олексіївна – професор кафедри трудового права та права соціального забезпечення КНУ ім. Т. Шевченка. Фахівець з питань трудового права.

• Фелик Василь Іванович – ректор Київського університету інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія». Спеціалізується на адміністративно-правовому забезпеченні діяльності Національної поліції.

• Ковбас Ігор Васильович – доцент кафедри публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича. Фахівець з питань адміністративного права, проблем публічних послуг, діяльності нотаріату.

• Цуркан-Сайфуліна Юлія Василівна – завідувач кафедри теорії та історії держави і права Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія».

• Хавронюк Микола Іванович – професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права Національного університету «Києво-Могилянська академія».

• Монаєнко Антон Олексійович – головний науковий співробітник відділу дослідження проблем взаємодії держави та громадянського суспільства Київського регіонального центру Національної академії правових наук. Спеціалізується на питаннях адміністративного та фінансового права.

• Рожнов Олег Вікторович – доцент кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого. Є фахівцем в галузі цивільного судочинства та цивільного процесу.

• Василик Віталій Валентинович – адвокат, заступник міністра юстиції у 2019 – 2022 роках.

• Рабовська Світлана Янівна – доцент кафедри нотаріального та виконавчого процесу та адвокатури юридичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка. Кандидат спеціалізується на питаннях участі адвоката в різних юрисдикційних процесах, роботі адвоката в виконавчому та нотаріальному процесах.

• Ковальчук Сергій Олександрович – завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія».

З’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ запланований на 16 грудня 2022 року, але кандидатів ще повинна оцінити Етична рада.