Визначено порядок збільшення статутного капіталу акціонерного товариства

Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 385 від 12.06.2018 затверджено Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

Дія документу поширюється на акціонерні товариства (крім інститутів спільного інвестування), які здійснюють збільшення або зменшення статутного капіталу. При цьому Порядок не поширюється на випадки зміни розміру статутного капіталу АТ під час приєднання або виділу.

В документі врегульовано порядок переведення грошових зобов’язань в акції товариства шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості заздалегідь визначеному колу осіб (крім банків), а також порядок конвертації конвертованих облігацій в акції товариства шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості серед власників конвертованих облігацій (крім банків).

Акціонерне товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій. Емісію акцій АТ може здійснювати тільки за рішенням загальних зборів.

Згідно Порядку, джерелами збільшення статутного капіталу АТ є:

1) додаткові внески у такій формі:

– грошові кошти, у тому числі грошові внески, здійснені шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов’язаннями (крім прав вимоги за зобов’язаннями з виплати заробітної плати, а також за зобов’язаннями щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, податків і зборів (обов’язкових платежів) та іншими зобов’язаннями перед державним та місцевими бюджетами) або шляхом конвертації конвертованих облігацій в акції;

– майно, майнові права (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів);

– немайнові права, що мають грошову вартість;

2) додатковий капітал у частині емісійного доходу (його частина);

3) прибуток (його частина).

Шляхами збільшення статутного капіталу АТ є підвищення номінальної вартості акцій та розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.