Визнання недійсними установчих зборів та скасування державної реєстрації ОСББ, – позиція ВС

Огляд судової практики щодо спорів пов’язаних із застосуванням Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку»

Визнання недійсними установчих зборів та скасування державної реєстрації ОСББ

Скасування державної реєстрації ОСББ (реєстраційного запису) за рішенням суду не є тотожною самій ліквідації юридичної особи, яка відбувається в порядку, передбаченому пунктом 2 частини першої статті 110 ЦК України, і не призводить до припинення ОСББ з огляду на вимоги статті 25 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, якою визначається порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій.

За змістом позовних вимог, між позивачем та іншими співвласниками, які прийняли рішення створити юридичну особу – відповідача, виник правовий конфлікт щодо реалізації позивачем права на управління спільним майном співвласників, який позивач прагне розв`язати всупереч законодавчо встановленій процедурі.

Ураховуючи викладене, Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що звернення особи з позовною вимогою про скасування державної реєстрації ОСББ (реєстраційного запису) є підставою для закриття провадження у справі за такими вимогами за відсутності юридичного спору.

У постановах Великої Палати Верховного Суду у справах №916/782/17 та №904/2796/17 викладено висновок про наявність підстав для задоволення позову, у тому числі щодо вимог про скасування державної реєстрації ОСББ. При цьому, обґрунтовуючи підстави задоволення позовних вимог, суд, зокрема, вказав, що під час доведення позивачем порушення вимог законодавства у зв`язку зі створенням та діяльністю ОСББ, враховуючи вимоги статті 25  Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон №755- IV), позовна вимога про скасування державної реєстрації ОСББ шляхом скасування запису в реєстрі підлягає задоволенню.

Ураховуючи висновки, викладені в цій постанові, Велика Палата Верховного Суду відступила від висновку щодо застосування норми права в подібних правовідносинах, викладеного в постановах Великої Палати Верховного Суду від 18 вересня 2018 року в справі №916/782/17, та від 18 квітня 2018 року в справі №904/2796/17 щодо вимог про скасування державної реєстрації.

Адже скасування державної реєстрації ОСББ (реєстраційного запису) за рішенням суду не може бути самою ліквідацією юридичної особи, яка відбувається в порядку, передбаченому пунктом 2 частини першої статті 110 ЦК України, і не призводить до припинення ОСББ з огляду на вимоги статті 25 Закону № 755-IV, якою визначається порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій.

Отже, позовна вимога щодо скасування державної реєстрації існуючої юридичної особи (ОСББ), яка створена у відповідному порядку та здійснює свою діяльність тривалий час, за період свого існування набувши відповідних прав і обов`язків, не призведе до поновлення прав і законних інтересів особи, яка звертається з таким позовом.

  • Постанова КГС ВС від 26 серпня 2021 року у справі № 916/3460/19

Оскільки скасування державної реєстрації ОСББ (реєстраційного запису) за рішенням суду не може вважатися ліквідацією юридичної особи, яка відбувається в порядку, передбаченому п. 2 ч. 1 ст. 110 ЦК України, і не призводить до припинення ОСББ з огляду на вимоги статті 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», якою визначається порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій. Позовна вимога щодо скасування державної реєстрації існуючої юридичної особи (ОСББ), яка створена у відповідному порядку та набула за період свого існування відповідних прав і обов`язків, не призведе до поновлення прав і законних інтересів особи, яка звертається з таким позовом.

Верховний Суд констатує, що Велика Палата  Верховного Суду у  постанові від 29.06.2021 у справі № 916/964/19 дійшла висновку, що звернення особи з позовною вимогою про скасування державної реєстрації ОСББ (реєстраційного запису) є підставою для закриття провадження у справі.

  • Постанова КГС ВС від 29 вересня 2021 року у справі № 909/993/20

Скасування державної реєстрації ОСББ (реєстраційного запису) за рішенням суду не може вважатися ліквідацією ОСББ як юридичної особи, яка відбувається в порядку, п. 2 ч. 1 ст. 110 ЦК, і не призводить до припинення ОСББ в розумінні статті 25 Закону “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”. Тому позовна вимога щодо скасування державної реєстрації існуючої юридичної особи (ОСББ), яка створена у відповідному порядку та набула за період свого існування відповідних прав і обов`язків, не призведе до поновлення прав і законних інтересів особи, яка звертається з таким позовом. Такий позов буде свідчити про втручання суду в діяльність ОСББ та порушення інтересів інших його співвласників, що є недопустимим. А тому звернення особи з позовною вимогою про скасування державної реєстрації ОСББ (реєстраційного запису) є неналежним способом захисту.

Відповідні висновки Великої Палати Верховного Суду, викладені у постанові від 29.06.2021 у справі № 916/964/19.

  • Постановою Верховного Суду від 14 вересня 2021 року у справі № 906/973/20

Вимоги позивача щодо оспорюваних рішень установчих зборів ОСББ стосуються відносин створення останнього, а вимоги позивача визнати їх недійсними та скасувати державну реєстрацію об’єднання спрямовані на припинення ОСББ, а не на захист прав та охоронюваних законом інтересів позивачів.

Подібний за змістом висновок викладено в постановах Верховного Суду від 22.06.2021 у справі №910/9672/20, від 11.08.2021 у справі №922/2575/19.

  • Постанова КГС ВС від 03 листопада 2021 року у справі № 910/15811/20

Посилання власника приміщень будинку на те, що в порушення вимог закону він не був належним чином повідомлений про час та місце проведення установчих зборів щодо створення ОСББ, може використовуватися для обґрунтування порушення його права на участь у створенні юридичної особи, а не наявності правомірного інтересу у припиненні існування цієї юридичної особи (подібний висновок міститься у постанові Великої Палати Верховного Суду від 16.10.2018 у справі №916/4625/15).

Інтереси окремого власника можуть не збігатися з інтересами інших співвласників багатоквартирного будинку. Тому, вирішуючи питання щодо ефективності обраного позивачкою способу захисту, суди мають враховувати баланс інтересів усіх співвласників та самого ОСББ, уникати зайвого втручання в питання створення і діяльності ОСББ, які вирішуються виключно установчими зборами співвласників.

Враховуючи предмет позову у цій справі, рішення установчих зборів в частині організаційних питань проведення зборів, створення ОСББ та затвердження його назви, статуту, виборів органів управління (правління, ревізійної комісії), уповноваження особи щодо державної реєстрації об`єднання ОСББ “Стар Скай”, безпосередньо стосуються відносин створення ОСББ “Стар Скай” як юридичної особи, а вимоги позивачки про визнання незаконним рішення установчих зборів спрямовані на припинення ОСББ “Стар Скай”, а не на захист прав та охоронюваних законом інтересів позивачки (подібний висновок міститься у п. 5.32 постанови Верховного Суду від 22.06.2021 у справі № 910/9672/20).

  • Постанова КГС ВС від 22 червня 2021 року у справі № 910/9672/20

Установивши наявність у особи, яка звернулася з позовом, суб`єктивного матеріального права або охоронюваного законом інтересу, про захист яких подано позов, суд з`ясовує наявність чи відсутність факту їх порушення або оспорення і відповідно ухвалює рішення про захист порушеного права або відмовляє позивачу в захисті, встановивши безпідставність та (або) необґрунтованість заявлених вимог (правова позиція Великої Палати Верховного  Суду, викладена  у  постанові  від  16.10.2019  у справі №525/505/16-ц).

Враховуючи предмет позову у даній справі, рішення установчих зборів в частині обрання голови зборів, створення ОСББ та затвердження його статуту, найменування та місцезнаходження, виборів правління, обрання особи, уповноваженої на проведення дій щодо реєстрації об`єднання, безпосередньо стосуються відносин створення ОСББ “Старонаводницька 6-Б”, як юридичної особи, а вимоги позивачів визнати їх недійсними спрямовані на припинення ОСББ “Старонаводницька 6-Б”, отже не спрямовані на захист прав та охоронюваних законом інтересів позивачів.

Колегія суддів визнає безпідставним посилання скаржника у касаційній скарзі на правову позицію Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду, викладену в постанові від 25.06.2019 у справі №922/1500/18, відповідно до якої достатньою підставою для визнання незаконним рішення установчих зборів є виявлення самого факту недотримання ініціативною групою ОСББ порядку повідомлення певного співвласника будинку, оскільки в цій постанові відсутній правовий висновок про те, чи порушує таке неповідомлення права позивача.

Разом із тим, висновок суду апеляційної інстанції у даній справі відповідає правовій позиції, викладеній Великою Палатою Верховного Суду у постанові від 16.10.2018 у справі №916/4625/15, за змістом якої порушення права позивача на повідомлення і участь у спірних установчих зборах відповідача, навіть у випадку її доведення, може використовуватись виключно для обґрунтування порушення цього права, а не наявності у позивача правомірного інтересу у припиненні існування цієї юридичної особи.