Як декларувати банківські рахунки?

Як правильно декларувати банківські рахунки під час заповнення декларації?

Декларуванню підлягають рахунки, відкриті у вас або члена вашої сім’ї у всіх банківських або інші фінансових установах (у тому числі за кордоном). До фінансових установ можуть належати, наприклад: кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди, фонди фінансування будівництва та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, — інші послуги (операції), пов’язані з наданням фінансових послуг.

Під обов’язок декларування підпадають рахунки, відкриті за будь-яким типом (поточні, депозитні, умовного зберігання та ін.). Ррахунки умовного зберігання варто вказувати лише за умови, якщо рахунок був відкритий на ім’я суб’єкта декларування або члена його сім’ї.

У декларації зазначаються номери рахунків, до яких такі картки видані та не зазначаються номери самих банківських карток. Відповідно номер зазначений на вашій картці не є номером рахунку. Так, наприклад, номери рахунків клієнтів банків формуються за стандартом IBAN.

Завершення строку дії банківської платіжної картки або завершення (припинення) надходжень на таку картку не тягне за собою автоматичне закриття рахунка у банківській установі (наприклад, у разі завершення соціальних виплат у зв’язку із досягненням дитиною 3-річного віку або припинення надходження заробітної плати у зв’язку із розірванням трудових відносин), крім випадків, передбачених законом або договором.

Якщо ви інвестували кошти у забудовника, то у вас також може бути відкритий рахунок. Адже відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми й управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», система функціонування фонду фінансування будівництва передбачає відкриття управителем рахунку довірителю у системі обліку прав вимоги довірителів ФФБ.

Для правильного відображення відомостей про наявні рахунки, їхні номери та залишки коштів звертайтеся за інформацією до банківської або іншої фінансової установи, де вони відкриті.

Якщо ви або член вашої сім’ї відкриваєте валютний рахунок в установі банку-нерезидента, то ви зобов’язані у 10-денний строк повідомити про це НАЗК у встановленому порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента. Така можливість уже передбачена в особистому кабінеті в Реєстрі декларацій. Для подання повідомлення потрібно натиснути кнопку «Нове повідомлення про відкриття валютного рахунку».

Такі роз’яснення надали у НАЗК.

Нагадуємо: Декларацію за 2020 рік необхідно подати до 01.05.2021