Як діяти в разі втрати або пошкодження документа, посвідченого нотаріусом

Документи, що посвідчуються нотаріусом (наприклад, договір купівлі-продажу, свідоцтво про право на спадщину, довіреність тощо), у випадку їх втрати можна відновити, звернувшись із письмовою заявою, та отримати дублікат втраченого або зіпсованого документа.

  • Втрата самого оригіналу документа не означає втрату власником права власності на саме майно.
  • Видача дубліката нотаріальних документів, що зберігаються у справах нотаріуса, є нотаріальною дією.
  • Після видачі дубліката оригінал документа втрачає свою юридичну силу.

Дублікат — це другий примірник раніше виданого документа, що має таку саму юридичну силу, як оригінал. Видача дубліката полягає у відтворенні тексту документа, дублікат якого видається.

Дублікат утраченого або зіпсованого документа видається нотаріусом за місцем його зберігання, тобто за місцем посвідчення (до передачі його до архіву).

Після передачі в архів примірників документів, посвідчених або виданих нотаріусом, їх дублікати видають державні нотаріуси в державних нотаріальних АРХІВАХ, які зберігаються у справах цих архівів.

Хто має право звернутися до нотаріуса чи нотаріального архіву за видачею дубліката?

  • особи, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія;
  • спадкоємці осіб, за дорученням яких або щодо яких вчинялася нотаріальна дія, виконавця заповіту – на запит нотаріуса, яким заведено спадкову справу.

У такому разі нотаріусу, крім свідоцтва про смерть таких осіб, подаються документи, що підтверджують родинні відносини (свідоцтво виконавця заповіту).

Дублікат документа повинен містити весь текст посвідченого або виданого документа, оригінал якого вважається таким, що втратив чинність.

На дублікаті документа робиться відмітка про те, що він має силу оригіналу, і вчиняється посвідчувальний напис.

Крім того, про видачу дубліката нотаріус робить відмітку на примірнику документа, який зберігається у справах державної нотаріальної контори, державного нотаріального архіву чи приватного нотаріуса.

За інформацією експертів БВПД