Як і для чого відбувається моніторинг відповідності осіб займаним посадам у профучасниках: роз’яснення НКЦПФР

Наприкінці минулого року НКЦПФР запровадила моніторинг відповідності осіб займаним посадам у професійних учасниках під час війни.

Дана процедура замінила собою погодження, а перед цим добре відому громіздку систему сертифікації. Головною метою було зняти регуляторне та бюрократичне навантаження та запровадити більш ліберальні підходи. Відтак регулятор залишив за собою можливість відстежувати доцільність призначень лише на найвищі посади, а щодо решти — поклав відповідальність на самих профучасників.

Новий підхід: суть

Порядок здійснення НКЦПФР моніторингу відповідності осіб займаним посадам був затверджений 11 листопада 2022 року рішенням Комісії №1339, до якого в подальшому були внесені зміни.

Ним встановлено, що на період дії воєнного стану та 90 днів після його завершення НКЦПФР здійснює моніторинг відповідності осіб займаній посаді у професійному учаснику лише за обмеженим переліком, до якого належать:

  • Голова, член наглядової ради або іншого органу, відповідального за здійснення нагляду;
  • Голова колегіального виконавчого органу/особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу;
  • Член колегіального виконавчого органу.

Важливо, що Порядок поширюється також на осіб, які виконують обов’язки керівника або призначені тимчасово виконувати обов’язки керівника при певних вимогах встановлених Порядком.

Слід зазначити, що Порядком встановлена можливість професійного учасника подати до НКЦПФР без повторного погодження документи відповідно до пункту 9 розділу І Порядку щодо будь-якого працівника такого професійного учасника, який надалі може бути призначений виконуючим обов’язки керівника, у тому числі тимчасово. Така особа повинна мати бездоганну ділову репутацію та не мати громадянства (підданства) держави, що здійснює збройну агресію проти України, повинна відповідати вимогам щодо професійної придатності та ділової репутації, встановленим Стандартами, до керівника.

НКЦПФР приймає рішення про відповідність або не відповідність такої особи посаді керівника у такому професійному учаснику відповідно до цього Порядку.

Як проходить перевірка відповідності особи займаній посаді

НКЦПФР здійснює оцінку відповідності особи займаній посаді на основі аналізу інформації, отриманої від професійного учасника згідно цього Порядку, отриманої під час здійснення державного регулювання та нагляду, інформації з відкритих джерел шляхом проведення оцінки її ділової репутації, освіти, навичок та досвіду на відповідність встановленим законодавством вимогам, відсутності конфлікту інтересів. Крім того, особа повинна мати бездоганну ділову репутацію та не мати громадянства держави, що здійснює збройну агресію (Російська Федерація, Республіка Білорусь).

На розгляд інформації відводиться строк у 30 днів. НКЦПФР може запитувати та отримувати додаткову інформацію, необхідну для прийняття мотивованого рішення. При цьому перебіг строку зупиняється з моменту направлення такого запиту та поновлюється з моменту отримання інформації.

За результатами розгляду Комісія приймає рішення про відповідність або невідповідність особи займаній посаді. Про прийняте рішення професійний учасник повідомляється протягом 3 днів.

Підставами для визнання особи такою, що не відповідає займаній посаді, є:

  • надання недостовірної інформації;
  • невідповідність особи вимогам законодавства;
  • анулювання сертифіката на право вчинення дій, пов’язаних з безпосереднім провадженням професійної діяльності.

У випадку визнання особи невідповідною, така особа має бути звільнена/переобрана. Повторне подання документів для оцінки такої особи можливе не раніше ніж через рік.

Не пізніше 5 днів з моменту отримання рішення НКЦПФР про відповідність особи займаній посаді, професійний учасник зобов’язаний надати до Комісії відповідно до ліцензійних вимог: довідку про керівних посадових осіб, фахівців ліцензіата та його відокремленого підрозділу; довідку про персональний склад наглядової ради; довідку про персональний склад служби внутрішнього аудиту.

Оцінка ділової репутації особи

Важливою складовою процедури оцінки відповідності особи є оцінка її ділової репутації. За результатами перевірки НКЦПФР надає висновок щодо відповідності чи невідповідності ділової репутації встановленим законодавством вимогам.

У випадку невідповідності ініціюється винесення відповідного висновку для розгляду на профільному комітеті НКЦПФР з метою його схвалення. Протягом 5 робочих днів після схвалення НКЦПФР направляє даний висновок професійному учаснику.

Особа, щодо якої є ознаки невідповідності ділової репутації, має право протягом 5 робочих днів подати обґрунтоване клопотання про незастосування до неї виявлених ознак невідповідності.

Коли застосовується оцінка відповідності: випадки та терміни

У разі припинення трудових відносин з керівником, уповноважений орган зобов’язаний не пізніше 3 робочих днів призначити/обрати нового керівника або виконуючого обов’язки керівника.
У разі тимчасової відсутності керівника особа, яка тимчасово виконує його обов’язки, має приступити до виконання обов’язків керівника з першого дня його відсутності, а в разі тимчасової відсутності більше 3 місяців поспіль, професійний учасник повинен подати до НКЦПФР інформацію щодо особи, яка тимчасово виконує його обов’язки не пізніше 92 дня тимчасової відсутності керівника.

У разі обрання/призначення особи на посаду, призначення виконуючим обов’язки керівника, професійний учасник протягом 10 робочих днів подає до НКЦПФР інформацію щодо такої особи та документ про те, є чи немає у неї судимості. При цьому, у випадку наявності рішення НКЦПФР про відповідність такої особи займаній посаді у цьому професійному учаснику, повторне подавати документи не потрібно.

Професійний учасник може подати до НКЦПФР документи щодо будь-якого працівника такого учасника, який у подальшому може бути призначений виконуючим обов’язки керівника, в т. ч. тимчасово.

Якщо протягом строку розгляду НКЦПФР наданої інформації у професійного учасника відбулися зміни в будь-яких відомостях, що були в ній зазначені, професійний учасник протягом двох днів зобов’язаний повідомити про це, а протягом 10 робочих днів надати оновлену інформацію у формі додатка до цього Порядку. При цьому, з моменту повідомлення про зміни, термін розгляду документів зупиняється, а з моменту подання оновленої інформації відновлюється.

З моменту набрання чинності нового порядку Комісія розглянула вже більше 40 пакетів документів від профучасників щодо відповідності їх керівників займаним посадам, по більшості з них прийняті позитивні рішення. Регулятор розраховує, що спрощений підхід продемонструє зручність для компаній та ефективність з огляду на майбутнє ринків.