Як оформити нового працівника: пам’ятка для роботодавця

Держпраці нагадала основний алгоритм дій у разі прийняття нового працівника на роботу:

– громадянин подає відповідні документи щодо працевлаштування та пише заяву на прийняття його на посаду;

– за підписом керівника складається відповідний наказ про прийняття на роботу працівника;

– посадові особи роботодавця ознайомлюють працівника з основними документами (правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором, посадовою інструкцією тощо);

– підприємством не пізніше як за 1 день до початку роботи надсилається до ДФС повідомлення про прийняття працівника на роботу;

– працівник відділу кадрів оформляє трудову книжку відповідно до вимог чинного законодавства, заповнює особову картку форми №П-2, формує особову справу працівника;

– в подальшому відпрацьовані дні працівника заносяться відповідальною особою підприємства до табелю обліку робочого часу;

– бухгалтер зазначає дані новоприйнятого працівника у встановленій звітності;

– заробітна плата (посадовий оклад) повинна бути зазначена у штатному розписі підприємства.

Зарплата для працівника повинна бути не нижче мінімальної. Встановлена в Україні помісячна мінімальна з/п – 4173 грн та 25,13 грн – погодинна. Виплата заробітної плати провадитьсяне рідше двох разів на місяць, розмір заробітної плати за першу половину місяця повинна бути не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

До мінімальної заробітної плати не включаються доплати за роботу в надурочний час, у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах працi, на роботах з особливими природними географiчними i геологiчними умовами та умовами пiдвищеного ризику для здоров’я, а також премiї до ювiлейних дат, за винаходи та рацiоналiзаторськi пропозицiї, матерiальна допомога.

Правові гарантії права на працю встановлені державою для громадян діють починаючи з дати прийняття на роботу і закінчуючи її припиненням. Вони затвердженні у правилах прийняття громадян на ту чи іншу посаду, в недопустимості необґрунтованих відмов при працевлаштуванні, в установленні відповідальності посадових осіб за безпідставну відмову на посаду та інших гарантій, що містяться у КЗпП.