Як оскаржити дії державного реєстратора?

Якщо в діях державних реєстраторів вбачаються порушення норм законодавства, особа, яка вважає, що її право порушено, може звернутися із скаргою до Міністерства юстиції України або його територіальних органів – протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

Скарга подається у письмовій формі та має містити:

    • повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для ФО) або місцезнаходження (для ЮО), а також найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;
    • зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності та норми законодавства, порушені на думку скаржника;
    • викладення обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;
    • відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення, повідомлення або реєстраційної дії держреєстратора та/або внесення відомостей до ЄДР;
    • підпис скаржника або його представника із зазначенням дати складення скарги.

До скарги додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника (за наявності), а також якщо скарга подається представником скаржника – довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такого представника, або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку.

Скарги в електронній формі (з обов’язковим накладенням скаржником або його представником КЕП) можна подати через портал державних послуг iGov: https://igov.gov.ua/service/333/general

Скарга на рішення про державну реєстрацію прав розглядається виключно за умови, що вона подана особою, яка може підтвердити факт порушення її прав у результаті прийняття такого рішення.

За інформацією Офісу протидії рейдерству