Як оскаржити рішення податкової?

Порядок оскарження рішень контролюючого органу (Державна податкова служба України та її територіальні підрозділи) визначений Податковим кодексом України.

Пунктом 54.5 статті 54 ПКУ передбачено: якщо згідно з нормами цієї статті сума грошового зобов’язання розраховується контролюючим органом, платник податків не несе відповідальності за своєчасність, достовірність і повноту нарахування такої суми, проте несе відповідальність за своєчасне та повне погашення нарахованого узгодженого грошового зобов’язання і має право оскаржити зазначену суму.

Згідно зі статтею 56 ПКУ рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.

Адміністративне оскарження

У разі, якщо платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, можна звернутися із скаргою про перегляд цього рішення до контролюючого органу вищого рівня.

Для територіальних органів ДПС, їх структурних підрозділів (у тому числі для державних податкових інспекцій) контролюючим органом вищого рівня є Державна податкова служба України.

Скарга подається у письмовій формі (за потреби – з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати) протягом 10 робочих днів, що настають за днем отримання платником податків ППР або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.

Протягом 6 місяців з дати закінчення цього строку (10 робочих днів), платник податків має право подати скаргу разом з клопотанням про поновлення пропущеного строку на подання скарги в адміністративному порядку та копіями підтверджуючих документів поважності причин його пропуску (за наявності).

Платник податків одночасно з поданням скарги контролюючому органу вищого рівня зобов’язаний письмово повідомити контролюючий орган про оскарження.

ДПС зобов’язана прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника податків поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку. Зазначений строк може бути продовжений до 60 календарних днів з письмовим повідомленням про це платника податків.

Судове оскарження

Рішення ДПС, яким відмовлено у задоволенні вимог скарги платника податків, є остаточними і не підлягає подальшому адміністративному оскарженню, але можуть бути оскаржені в судовому порядку.

В такому разі платник податків має право оскаржити в суді рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов’язання протягом місяця, що настає за днем закінчення процедури адміністративного оскарження, тобто днем отримання платником податків рішення ДПС (пункт 56.19 статті 56 Податкового кодексу України).

Втім, оскаржувати рішення податкового органу можна до суду і без попереднього адміністративного оскарження.

Позовна заява подається до адміністративного суду за місцем проживання платника податків.

Не підлягає оскарженню грошове зобов’язання, самостійно визначене платником податків.

 

За інформацією БПД