Як отримати дублікат виконавчого документа в умовах воєнного стану: роз’яснює Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції

Виконання судового рішення згідно зі статтею 431 Цивільного процесуального кодексу України здійснюється на підставі виконавчого листа, виданого судом, який розглядав справу як суд першої інстанції. Виконавчий лист, судовий наказ, а у випадках, встановлених Цивільним процесуальним кодексом України, – ухвала суду є виконавчими документами, які мають відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України «Про виконавче провадження».

Виконавчі листи викладаються в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи шляхом заповнення відповідних форм процесуальних документів, передбачених Положенням про Єдину судову інформаційно-телекомунікаційну систему, і підписуються електронним цифровим підписом судді (в разі колегіального розгляду – електронними цифровими підписами всіх суддів, які входять до складу колегії).

До початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи та Єдиного державного реєстру виконавчих документів, Положення про який затверджується спільним нормативно-правовим актом Міністерства юстиції України та Державної судової адміністрації України, із запровадженням яких відповідно до частини першої статті 1 розділу XII «Прикінцеві положення» Цивільного процесуального кодексу України вводяться в дію вимоги частини четвертої статті 431 Цивільного процесуального кодексу України щодо внесення виконавчого документа до Єдиного державного реєстру виконавчих документів, функціонування якого виключає втрату виконавчого документа, порядок видачі дубліката виконавчого документа замість втраченого визначено розділом XIII «Перехідні положення» Цивільного процесуального кодексу України.

Пунктом 17.4 пункту 1 розділу XIII «Перехідні положення» Цивільного процесуального кодексу України передбачено, що у разі втрати виконавчого документа суд, який розглядав справу як суд першої інстанції, незалежно від того, суд якої інстанції видав виконавчий документ, може видати його дублікат, якщо стягувач або державний виконавець, приватний виконавець звернувся із заявою про це до закінчення строку, встановленого для пред’явлення виконавчого документа до виконання.

Про видачу дубліката виконавчого документа постановляється ухвала у десятиденний строк з дня надходження заяви.

За видачу стягувачу дубліката виконавчого документа справляється судовий збір у розмірі 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» установлено з 01.01.2023 у розмірі 2684 грн), що становить 80,52 грн.

Дублікат є другим примірником документа, що видається замість втраченого оригіналу та має однакову з оригіналом юридичну силу.

Оригінал виконавчого документа вважається втраченим, коли його загублено, украдено, знищено або істотно пошкоджено, що унеможливлює пред’явити його до виконання (за висновками Касаційного цивільного суду Верховного Суду України, зокрема, постанови від 06.11.2019 та від 17.11.2021).

Таким чином, факт втрати виконавчого документа є свідченням неможливості виконання рішення суду, а обставини, за яких це сталось, не можуть негативно впливати на права стягувача.

Отже, для отримання дубліката виконавчого документа стягувачеві необхідно звертатися з заявою до суду, який розглядав справу як суд першої інстанції.

Дублікат виконавчого документа видається замість втраченого оригіналу лише за наявності достатніх доказів того, що виконавчий документ дійсно втрачено. Відсутність доказів на підтвердження втрати оригіналу виконавчого листа є підставою для відмови в задоволенні заяви. Тобто, факт втрати виконавчого документа має бути підтверджений відповідними документами, які необхідно долучити до заяви.

Звертаємо увагу, що із заявою про видачу дубліката виконавчого документа можна звернутися лише в межах строків пред’явлення його до виконання.

Відповідно до частини шостої статті 12 Закону України «Про виконавче провадження» стягувач, який пропустив строк пред’явлення виконавчого документа до виконання, має право звернутися із заявою про поновлення такого строку до суду, який розглядав справу як суд першої інстанції.

Тобто, у разі пропуску строку, необхідно одночасно із заявою про видачу дубліката виконавчого документа подавати також заяву про поновлення строку для його пред’явлення.

Зразок заяви можливо знайти на вебсайті Судової влади України за посиланням: https://court.gov.ua/.

Готовий пакет документів необхідно направити до відповідного суду на його поштову адресу або направити online через електронний кабінет в підсистемі «Електронний суд» на вебсайті Судової влади України за посиланням: https://court.gov.ua/

Південне міжрегіональне управління Міністерства юстиції