Як отримати інформацію про відсутність податкової застави майна

Відповідно до ст. 45 Закону № 1255-IV «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень», держатель або реєстратор Державного реєстру обтяжень зобов’язані на запит будь-якої фізичної або юридичної особи надати витяг, завірений держателем/реєстратором.

Пошук у реєстрі може здійснюватися за реєстраційним номером запису та/або за найменуванням боржника, ідентифікаційним кодом боржника в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України, за індивідуальним ідентифікаційним номером боржника в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів.

Держатель реєстру зобов’язаний на запит бюро кредитних історій надавати витяги з реєстру в електронному вигляді (у форматі бази даних), у разі наявності письмової згоди юридичних, фізичних осіб – з  власників рухомого майна.

Витяг з реєстру свідчить про внесення записів про обтяження до реєстру або про їх відсутність. У разі наявності обтяження у витягу вказуються всі наявні записи та відомості, що містяться в них.

Витяг надається у строк не пізніше 3-х робочих днів із дня отримання держателем/реєстратором відповідного запиту. Відмова в наданні витягу допускається лише в разі невнесення заявником плати за надання витягу.