Як підтвердити акредитацію відокремленого підрозділу іноземної компанії в Україні?

Абзацом дванадцятим п. 64.5 ст. 64 Податкового кодексу України встановлено, що у разі акредитації (реєстрації, легалізації) на території України відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації, у тому числі постійного представництва, одночасно із взяттям на облік нерезидента здійснюється взяття на облік відокремленого підрозділу такого нерезидента.

Підпунктом 3 п. 3.5 розділу ІІІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 із змінами та доповненнями визначено перелік документів для акредитації (реєстрації, легалізації) відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації на території України, а саме:

  • свідоцтво про реєстрацію представництва, видане центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики (далі – Мінекономіки), – для представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності на території України, на яких поширюється дія Закону України від 16 квітня 1991 року № 959-ХІІ «Про зовнішньоекономічну діяльність» із змінами та доповненнями;
  • банківська ліцензія – для філій іноземних банків;
  • погоджене, прошите та засвідчене у порядку, встановленому Національним банком України, положення про представництво іноземного банку – для представництв іноземних банків (до контролюючого органу подається копія титульної сторінки положення з пред’явленням оригіналу або нотаріально засвідчена копія такої сторінки у разі подання документів поштовим відправленням);
  • документ, виданий уповноваженим органом державної влади України, що засвідчує реєстрацію, акредитацію, легалізацію, створення, отримання згоди тощо на функціонування відокремленого підрозділу нерезидента на території України, – для інших відокремлених підрозділів нерезидентів;
  • свідоцтво про акредитацію відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, видане уповноваженим органом з питань державної реєстрації, та/або відомості Реєстру громадських об’єднань – для відокремленого підрозділу неурядової організації інших держав, міжнародної неурядової організації.

Акредитацію філій і представництв іноземних банків здійснює Національний банк України, реєстрацію представництв інших іноземних суб’єктів господарської діяльності на території України здійснює Мінекономіки, державну реєстрацію відокремлених підрозділів іноземних неурядових організацій, представництв, філій іноземних благодійних організацій здійснює Міністерство юстиції України.

За інформацією ГУ ДПС у Дніпропетровській обл.