Як подається новий єдиний звіт для податку на доходи, військового збору та єдиного внеску?

Із 1 січня 2021 року набрав чинності наказ Мінфіну від 15.12.2020 № 773, яким викладено у новій редакції податковий розрахунок за ф. № 1ДФ, що включив у себе і таблиці звіту по єдиному внеску.

Такий Розрахунок подається окремо за кожен квартал (податковий період) з розбиттям по місяцях звітного кварталу впродовж 40 календарних днів, що йдуть за останнім календарним днем звітного кварталу.

Окремий Розрахунок за календарний рік не подається.

Розрахунок подається незалежно від того, виплачує чи не виплачує доходи платникам податку податковий агент, та незалежно від того, чи виплачені платником єдиного внеску суми такого внеску фактично після їх нарахування до сплати протягом звітного періоду.

Подається Розрахунок до контролюючих органів за основним місцем обліку.

У разі, якщо відокремлений підрозділ ЮО не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету та який не має окремого балансу і самостійно не веде розрахунки із застрахованими особами для сплати єдиного внеску на небюджетні рахунки, то Розрахунок за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за основним місцем обліку. Юридична особа під час подання Розрахунку за відокремлений підрозділ зазначає дані про відокремлений підрозділ в рядку 032 заголовної частини Розрахунку.

Розрахунок складається з:

– заголовної частини;
– додатку 1 “Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам”;
– додатку 2, який формується і подається тільки районними (міськими) управліннями праці і соціального захисту населення;
– додатку 3 “Відомості про осіб, які проходять строкову військову службу “;
– додатку 4 “Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору”;
– додатку 5 “Відомості про трудові відносини осіб та період проходження військової служби”;
– додаток 6 “Відомості про наявність підстав для обліку стажу окремим категоріям осіб відповідно до законодавства”.

Перший звітний період для об’єднаного податкового розрахунку – I квартал 2021 року.