Як подається повідомлення про намір викупити домінуючий контрольний пакет акцій АТ?

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рішення № 322 «Про затвердження Вимог до повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства».

Дана стаття Закону про АТ передбачає обов’язковий продаж акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій.

Рішенням НКЦПФР встановлено, що товариство не пізніш як за 25 робочих днів з дня отримання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими ст. 65-2 Закону про АТ, повинно затвердити ринкову вартість акцій товариства, визначену суб’єктом оціночної діяльності відповідно до ст. 8 Закону про АТ, та повідомити її особі, яка має намір скористатися правами, передбаченими ст. 65-2 Закону про АТ.

Протягом 90 днів з дня подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими ст. 65-2 Закону про АТ, особа, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, або будь-яка її афілійована особа, або уповноважена особа має право надіслати до товариства публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій товариства.

Така публічна безвідклична вимога може бути надіслана не пізніше 3 червня 2019 року. Обсяг відомостей, що містяться в публічній безвідкличній вимозі, зазначається згідно з додатком 2 до рішення НКЦПФР від 05.09.2017 № 662.