Як правильно надсилати електронні звернення до ДПС?

Державна податкова служба України відповідно до Закону «Про звернення громадян» приймає та опрацьовує звернення громадян незалежно від обраного громадянином способу надсилання таких звернень.

Зокрема, передбачено надсилання громадянами письмового звернення з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). Такі звернення від громадян ДПС приймає на електронну поштову адресу [email protected].

Вимоги до письмового звернення (у т. ч. електронного):

  • зазначити ПІБ, місце проживання громадянина;
  • викласти суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги;
  • звернення повинно бути підписане заявником (заявниками) із зазначенням дати;
  • в електронному зверненні також має бути вказано електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.

При поданні електронного звернення застосування електронного цифрового підпису не вимагається, але в такому випадку звернення повинно мати вигляд скан-копії або фотокопії звернення з підписом заявника із зазначенням дати та місця проживання (реєстрації).

У разі, якщо електронне звернення оформлене без дотримання зазначених вимог, то відповідно до частини восьмої статті 5 Закону воно буде повернуто без розгляду через 10 днів від дня його надходження.

Також звернення громадянина може бути надіслано із застосуванням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Отже, для отримання громадянином на своє електронне звернення відповіді по суті ДПС просить громадян надсилати свої звернення у вигляді скан-копії або фотокопії з підписом заявника із зазначенням дати, місця проживання (реєстрації) та з викладенням суті порушеного питання.