Як проводиться камеральна перевірка звітності по ЄСВ?

Відповідно до п. 2 частини першої ст. 13 Закону № 2464-VI про ЄСВ документальні та камеральні перевірки по єдиному внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) проводяться у порядку, встановленому Податковим кодексом України.

Підпунктом 191.1.1 п. 191.1 ст. 191, ст. 193 ПКУ функцію контрольно-перевірочної роботи закріплено виключно за контролюючими органами обласного та центрального рівнів. Порядок проведення камеральних перевірок визначено ст. 76 ПКУ.

Камеральна перевірка проводиться посадовими особами контролюючого органу без будь-якого спеціального рішення керівника (його заступника або уповноваженої особи) такого органу або направлення на її проведення.

Камеральній перевірці підлягає вся звітність по ЄСВ суцільним порядком.

Згода платника ЄСВ на перевірку та його присутність під час проведення камеральної перевірки не обов’язкова. Звітність, подана платниками, проходить арифметичний та логічний контроль.

Камеральна перевірка даних, заявлених у звітності по ЄСВ, проводиться протягом 30 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання такої звітності, а у разі отримання такої звітності після граничного строку подання – протягом 30 календарних днів з дати фактичного подання такої звітності.

Строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені не застосовується. Тобто, камеральна перевірка дотримання законодавства з питань подання звітності та сплати ЄВ призначається без дотримання строків давності.

Порядок оформлення результатів камеральної перевірки здійснюється відповідно до вимог ст. 86 ПКУ: в разі встановлення порушень за результатами камеральної перевірки складається акт у двох примірниках, який підписується посадовими особами органу, які проводили перевірку, і після реєстрації у контролюючому органі вручається або надсилається для підписання протягом 3 робочих днів платнику.

Про це розповіло ГУ ДПС у Луганській області.