Як реформуватимуть пенітенціарну систему України?

Стратегія реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року та План заходів на 2022-2024 роки щодо її реалізації мають на меті запровадження комплексних довгострокових змін у пенітенціарній системі, визначення основних напрямів її розвитку відповідно до стандартів Ради Європи, створення гуманістичної системи виконання кримінальних покарань, що гарантуватиме безпеку суспільства та забезпечуватиме соціальну адаптацію засуджених та осіб, узятих під варту.

Наразі Стратегія реформування пенітенціарної системи передбачає 8 основних стратегічних цілей, кожна з яких визначає вектор змін у системі виконання кримінальних покарань:

  • Створення належних умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту: спрямована на створення гуманного середовища, забезпечення прав цих осіб, приведення матеріально-технічного забезпечення установ виконання покарань та слідчих ізоляторів і умов тримання до вимог національного законодавства та міжнародно-правових актів.
  • Створення ефективної системи запобігання та протидії катуванням, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню: сприятиме зменшенню кількості випадків катувань та інших видів жорстокого поводження, формуванню у персоналу ДКВС фундаментальних цінностей – поваги до особистості та прав людини.
  • Забезпечення права на охорону здоров’я та належне медичне обслуговування в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах: передбачає створення належних умов для лікування ув’язнених, забезпечення їх ліками, регулярний та систематичний контроль за хворими на соціально-небезпечні інфекційні хвороби,
  • Збільшення застосування покарань та запобіжних заходів, не пов’язаних з ізоляцією від суспільства, та подальший розвиток органів пробації: в основі – збільшення альтернатив позбавленню волі без ізоляції від суспільства.
  • Удосконалення методів та інструментів виправлення і ресоціалізації засуджених та їх подальше впровадження: передбачає надання підтримки і допомоги ув’язненим у подоланні залежностей, залучення до корисної зайнятості, підвищення освітнього рівня та професійних навичок, вирішення соціально-побутових питань під час підготовки до звільнення тощо.
  • Забезпечення належного рівня безпеки та правопорядку в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах: спрямована на формування та впровадження ефективних інноваційних підходів у цій сфері, зниження рівня правопорушень та надзвичайних ситуацій, зміну взаємовідносин між персоналом та засудженими на засадах взаємоповаги і законності.
  • Формування ефективної моделі підготовки та діяльності персоналу: передбачає створення за новими стандартами належних умов праці та соціальний захист персоналу, що у свою чергу сприятиме формуванню вмотивованого та високопрофесійного персоналу пенітенціарної системи, здатного виконувати функції виправлення і ресоціалізації засуджених на основі найсучасніших підходів і методів роботи.
  • Розширення можливостей цифровізації пенітенціарної системи: мета – забезпечення зручного збору, використання та аналізу даних у пенітенціарній системі для ухвалення обґрунтованих управлінських рішень.

У Плані дій визначено конкретні заходи, спрямовані на реалізацію завдань та стратегічних цілей, обов’язкові терміни виконання цих заходів та прораховано бюджет на кожен з прописаних кроків, проектів.

«Наша основна стратегічна ціль – ефективна система виконання кримінальних покарань, що відповідає міжнародним, у тому числі європейським стандартам прав людини, система запобігання та протидії катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню. Стратегія охоплює більшість проблемних на сьогодні напрямів пенітенціарної системи, і після затвердження Кабінетом Міністрів України стане для нас всіх робочим практичним документом», – зауважив Міністр юстиції України Денис Малюська.

Наразі проекти Стратегії та Плану дій щодо її реалізації проходять етап погодження із заінтересованими сторонами та органами державної влади.