Як розрахувати пеню у разі самостійного виявлення заниження податкового зобов’язання з ПДВ?

З початку 2019 року набрав чинності Закон України № 2628-VІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів». Законом внесено зміни до статті 129 Податкового кодексу України – виключено пункт 129.9 статті 129 Податкового кодексу України.

Тому з 01 січня 2019 року в разі внесення змін до податкової звітності з ПДВ  внаслідок самостійно виявлених помилок, відповідно до статті 50 ПКУ, нарахування пені розпочинається після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання за який виправляється помилка.

Тобто, у разі коли зміни до податкової звітності внесені платником після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного ПКУ, що уточнюється, пеня на заниження розпочинає нараховуватися з 91 календарного дня, що настає за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання за який виправляється помилка із розрахунку 100 відсотків річних облікової ставки Національного банку України діючої на кожний такий день.

Наприклад:

Уточнюючий розрахунок на суму заниженого податкового зобов’язання подано 10.01.2019 за період липень 2018 року.Граничний строк сплати податкового зобов’язання за липень2018 року – 30.07.2018. Пеня буде нараховуватись з 91 календарного дня наступного за граничним строком сплати, тобто з 29 жовтня 2018 року і по 10.01.2019 (день настання строку погашення такого заниженого податкового зобов’язання).