Як спадкується нерухоме майно?

До нерухомого майна належать земельні ділянки, а також об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення (частина перша статті 181 Цивільного кодексу України).

Право власності особи на майно реалізовується за її волею незалежно від будь-яких третіх осіб. Це право є законодавчо врегульоване та захищене Конституцією України, Цивільним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами.

Спадкування – перехід прав та обов’язків від особи, яка померла (спадкодавця) до спадкоємця, в тому числі набуття права власності на нерухоме майно.

Успадкувати майно можливо двома способами: за заповітом та за законом. Але є випадки, коли одну частину майна успадковано за заповітом, а іншу – за законом.

Строком для прийняття спадщини вважається 6 місяців з дня смерті особи. Спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно зі спадкодавцем, має подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини.

Свідоцтво про право на спадщину видається нотаріусом спадкоємцю або спадкоємцям, які прийняли спадщину, а в сільських населених пунктах – уповноваженою на це посадовою особою відповідного органу місцевого самоврядування. Для цього спадкоємцю потрібно особисто звернутися із письмовою заявою про прийняття спадщини за місцем її відкриття (останнє місце проживання спадкодавця). У випадку, коли місце проживання спадкодавця не відоме – то місцем відкриття спадщини буде місце знаходження нерухомого майна.

Після отримання заяви, нотаріус заводить спадкову справу. Для цього спадкоємець має подати нотаріусу наступні документи:

– свідоцтво про смерть спадкодавця;
– довідка про останнє місце проживання та прописку спадкодавця до дати смерті за вказаною адресою;
– документ, що посвідчує особу спадкоємця та індивідуальний податковий номер (ІПН);
– документ, що підтверджує родинні стосунки (свідоцтво про народження, свідоцтво про одруження та інші);
– документи, які посвідчують право власності спадкодавця на нерухоме майно.

У разі відсутності документів, що посвідчують право власності на спадкове майно, нотаріус роз’яснює процедуру вирішення цього питання в судовому порядку. Справа щодо оформлення документів, що посвідчують право власності на нерухоме майно, розглядається в порядку цивільного судочинства в районних, районних у містах, міських та міськрайонних судах за місцезнаходженням майна.

Це роз’яснили юристи системи Безоплатної правової допомоги.