Як відображається у фіскальному чеку сума заокруглення?

У зв’язку з прийняттям НБУ постанови № 25 «Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів» Державна фіскальна служба України надала роз’яснення з питань щодо заокруглення сум у фіскальних чеках. Дані питання найбільш хвилюють суб’єктів господарювання, які здійснюють готівкові розрахунки за реалізовані товари (надані послуги) або інші операції з готівкою із використанням РРО.

Як відображається у фіскальному чеку сума до та після заокруглення?

Відповідно до пункту 5 розділу І Положення про форму і зміст розрахункових документів (наказ Мінфіну від 21.01.2016 №13) розрахункові документи, що друкуються РРО, можуть містити додаткові дані про проміжний підрахунок загальної суми за чеком, суму здачі та інші дані, зокрема інформацію, яка визначена технічними вимогами до спеціалізованих РРО.

Таким чином, суб’єкти господарювання можуть додатково друкувати у реквізитах розрахункових документів загальну вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах фіскального чеку наступним чином:

– після рядка 7 фіскального чеку перед рядком 8 фіскального чеку додати нові рядки «Загальна вартість придбаних товарів (отриманих послуг) за чеком до заокруглення» та «заокруглена знижка/заокруглена надбавка»;

– в рядку 8 фіскального чеку «СУМА» зазначати «Загальна вартість придбаних товарів (наданих послуг) за чеком після заокруглення». Саме вказана сума вважається сумою розрахунку за відповідним розрахунковим документом.

 Яка сума – до чи після заокруглення – з розрахункових документів повинна потрапляти до підсумку розрахункових операцій фіскального звітного чеку (z-звіту) та чеку х-звіту?

До підсумку розрахункових операцій z-звіту та х-звіту відповідно до пунктів 15 та 17 Вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування (постанова КМУ від 18.02.2002 № 199 зі змінами) має потрапляти загальний підсумок розрахункових операцій за реалізовані товари (надані послуги), тобто сума з розрахункових документів після заокруглення.