Як виправити помилку у правовстановлюючих документах

Помилка в документах навіть в одну літеру може створити для людини значні проблеми, особливо якщо ці документи визначають право власності. В такому випадку людина фактично позбавляється права розпоряджатися власним майном.

Правовстановлюючий документ – документ, який посвідчує правовий зв’язок конкретного майна з особою його власника та складений у порядку, передбаченому законодавством. Це може бути – державний акт на право власності на земельну ділянку, свідоцтво про право власності на нерухоме майно, трудова книжка, цивільно-правовий договір тощо.

Найпростіший варіант вирішення проблеми – це звернення до органу, який видав документ, з проханням виправити помилку. Однак виправити помилку зможуть лише в тому випадку, якщо в документах, на підставі яких видавався правовстановлюючий документ, даної помилки не було, і помилка була допущена саме з вини органу, який його видав.

Якщо у виправленні помилки відмовлено, або така установа ліквідована та архівні документи не збереглися, а орган, в якому знаходиться архівна справа, не наділений повноваженнями виправляти такі помилки, єдиним способом вирішення питання є звернення до суду із заявою про встановлення факту належності правовстановлюючого документа.

Застосувати процедуру встановлення фактів, які мають юридичне значення, можна за наявності таких обставин:

  • відповідно до закону, такі факти породжують юридичні наслідки, це означає, що саме від них залежить виникнення, зміна або припинення особистих чи майнових прав громадян,
  • чинне законодавство не передбачає іншої можливості їх встановлення;
  • заявник не може іншим чином отримати чи відновити втрачені документи, які посвідчують факти, які мають юридичне значення;
  • якщо встановлення факту не пов’язується з наступним вирішенням спору про право.

Заява про встановлення факту, що має юридичне значення (а саме – встановлення факту належності правовстановлюючого документа) подається до місцевого суду за місцем реєстрації проживання.

Така заява повинна містити:

  1. найменування суду до якого подається заява;
  2. прізвище, ім’я та по батькові заявника та заінтересованих осіб, місце проживання перебування, місцезнаходження для юридичних осіб, поштовий індекс, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків за його наявності або номер і серію паспорта, відомі номери засобів зв’язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти;
  3. інформацію про те, який факт заявник просить встановити та з якою метою;
  4. причини не можливості відновлення документації, що посвідчують цей факт;
  5. докази, що підтверджують факт.

До заяви додаються докази, що підтверджують викладені в заяві обставини, і довідка про те, що організація, яка видала документ, не має можливості внести до нього відповідні виправлення.

За інформацією фахівців БПД