Як визначається періодичність проведення планових перевірок Держпраці?

Постановою КМУ від 06.02.2019 № 223 затверджено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, заходів державного гірничого нагляду Державною службою з питань праці.

Віднесення суб’єктів господарювання до високого, середнього або незначного ступеню ризику у відповідній сфері державного нагляду (контролю) здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями за такою шкалою:

– від 41 до 100 балів – високий ступень ризику;

– від 21 до 40 балів – середній ступень ризику;

– від 0 до 20 балів – незначний ступень ризику.

Планові заходи державного нагляду (контролю) у відповідній сфері державного нагляду (контролю) здійснюються за діяльністю суб’єкта господарювання, яка віднесена до:

– високого ступеня ризику – не частіше одного разу на 2 роки;

– середнього ступеня ризику – не частіше одного разу на 3 роки;

– незначного ступеня ризику – не частіше одного разу на 5 років.