Як змінити відомості про юридичну особу в ЄДР?

У юридичних осіб нерідко виникає необхідність внесення змін до відомостей ЄДР про розмір статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи склад учасників ТОВ, ТДВ. Які документи потрібно подавати для державної реєстрації – розтлумачили експерти Офісу протидії рейдерству.

Справжність підписів учасників, які голосували за рішення, визначені у підпунктах «а», «б», «є», «ж» та «з» частини 5 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (йдеться, наприклад, про рішення загальних зборів учасників ТОВ, ТДВ про визначення розмірів статутного капіталу та часток учасників або про виключення учасника із товариства) засвідчується нотаріально з обов’язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів.

Якщо у випадках, передбачених законом, таке рішення приймається без урахування голосів учасників у зв’язку з настанням певної обставини, подається документ, що підтверджує настання такої обставини.

Засвідчується нотаріально з обов’язковим використанням спецбланків і справжність підписів на заяві про вступ до ТОВ, ТДВ. Разом з таким документом подається нотаріально засвідчена копія свідоцтва про право на спадщину. На підтвердження правонаступництва ЮО використовуються відомості ЄДР, у тому числі установчі документи.

Заява про вихід з ТОВ, ТДВ і акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі товариства також підлягають нотаріальному засвідченню з обов’язковим використанням спеціальних бланків.

Якщо відповідно до статуту товариства вимагається згода інших учасників на вихід з товариства, подається також така згода, справжність підписів на якій засвідчується нотаріально.

Дія приписів частини 5 статті 17 Закону в частині нотаріального засвідчення справжності підпису не поширюється на державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що вносяться на підставі документів, створених на порталі електронних сервісів або з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та підписаних з використанням засобів електронної ідентифікації з високим рівнем довіри.

Зверніть увагу, що обов’язкове оновлення в ЄДР відомостей про кінцевих бенефіціарних власників має відбутися протягом 3-х місяців з дня набрання чинності нормативно-правовим актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності. Такий документ станом на зараз не затверджено.