Як часто ДСНС перевірятиме стан пожежної безпеки?

Постановою КМУ  від 05.09.2018  № 715 (набула чинності 12.09.2018) оновлено критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності і визначається періодичність планових перевірок Державною службою з надзвичайних ситуацій.

Визначено наступна періодичність перевірок ДСНС:

– з високим ступенем ризику – не частіше ніж один раз на 2 роки;
– із середнім ступенем ризику – не частіше ніж один раз на 3 роки;
– з незначним ступенем ризику – не частіше ніж один раз на 5 років.

Зазначимо, раніше суб’єктів господарювання із середнім ступенем ризику перевіряли не частіше ніж один раз на 4 роки, а незначним ступенем ризику – не частіше ніж один раз на 6 років.

Ступінь ризику від здійснення господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки оцінюється за такими критеріями:

– вид об’єкта (приміщення, будівля, споруда, будинок, територія);
– площа об’єкта;
– максимальна кількість людей, які постійно або періодично знаходяться на об’єкті;
– умовна висота об’єкта;
– наявність і масштаб небезпечних подій, надзвичайних ситуацій, що сталися на об’єкті протягом останніх п’яти років;
– клас наслідків при будівництві об’єкта;
– кількість порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, пов’язаних з експлуатацією або під час будівництва об’єкта і виявлених протягом останніх п’яти років.

Підприємства відносять до високого, середнього або незначного ступеня ризику за бальною системою, визначеною в постанові.

Читайте також:
Вдосконалено систему навчання працівників правилам пожежної безпеки
Ліцензію з протипожежної діяльності можна оформити онлайн