Яке майно подружжя підлягає поділу при розлученні

Відповідно до статті 69 Сімейного кодексу України при розлученні поділу підлягає лише майно, яке належить чоловікові та дружині на праві спільної сумісної власності.

Право спільної сумісної власності полягає у тому, що частки чоловіка і дружини не виділені, а тому кожен з них має рівне право володіти, користуватися та розпоряджатися майном (Глава 8 Сімейного кодексу).

Це майно, набуте подружжям за час шлюбу, яке  належить дружині та чоловікові незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя.

Також об’єктами спільної сумісної вважаються прибутки отримані кожним із подружжя (заробітна плата, пенсія, стипендія, інші доходи) та речі придбані одним із подружжя для професійних занять – це можуть бути: музичні інструменти, лікарське устаткування, оргтехніка та інше.

Не підлягає  розділу при розірванні шлюбу майно, яке знаходиться у особистій приватній власності, тобто яке належить лише одному з подружжя і на яке не поширюється сімейно-правовий принцип спільності майна подружжя. Кожен із подружжя має право самостійно здійснювати правомочності щодо його особистого майна.

Таким майном вважається (Глава 7 Сімейного кодексу):
– майно, набуте одним із подружжя до шлюбу;
-майно, яке набуте чоловіком чи дружиною під час шлюбу на підставі договору дарування;
– майно  отримане у власність у порядку спадкування;
– майно, яке було придбане за особисті кошти одного з подружжя;
– речі індивідуального користування, в тому числі коштовності, навіть тоді, коли вони були придбані за рахунок спільних коштів подружжя;
– майно, що набуте за час їхнього окремого проживання у зв’язку з фактичним припиненням шлюбних відносин;
– премії, нагороди, які  були одержані за особисті заслуги, страхові виплати, відшкодування за втрачену чи пошкоджену річ чи або за нанесення моральної шкоди.

Поділ спільного майна може здійснюватися в добровільному порядку, за добровільною згодою подружжя, а в разі за наявності спору між ними – у судовому порядку.

За інформацією БВПД