Які банки відносяться до критичної інфраструктури?

Національний банк України визначив критерії та порядок віднесення об’єктів в банківській системі до об’єктів критичної інфраструктури та критичної інформаційної інфраструктури. Відповідні повноваження надані НБУ Законом “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України”.

До об’єктів критичної інфраструктури в банківській системі України належать банки, стале функціонування яких забезпечує стабільність банківської системи, має суттєве значення для економіки та безпеки держави, функціонування суспільства, та які становлять значний суспільний інтерес:

  1. Національний банк України;
  2. банки, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:
  • банк, який включено до переліку системно важливих банків;
  • банк, який включено до переліку банків України, уповноважених для роботи (здійснення операцій) в особливий період;
  • банк, у якому держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% від статутного капіталу банку.

Постанова № 151 набрала чинності 11 грудня 2020 року.