Які основні причини прийняття рішень про неврахування Таблиці даних платника ПДВ у 2023 році?

Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звертає увагу платників податку на додану вартість (далі – платник) на основні причини прийняття рішень про неврахування Таблиці даних платника податку на додану вартість (далі – Таблиця даних) у 2023 році, а саме:

– здійснення платником податку ризикових операцій;

– невiдповiдність визначених платником податку в Таблицi даних видiв дiяльностi наявним у платника податку основним засобам;

– недостатня кількість необхідних матеріальних ресурсів (відсутні відомості про об’єкти оподаткування, відсутнє придбання пocлyг оренди об’єктів оподаткування, послуг транспортування, послуг оренди місць зберігання товарно-матеріальних цінностей, тощо), відповідно до поданої до контролюючих органів звітності та/або трудових ресурсів для провадження господарської діяльності відносно задекларованих обсягів реалізації;

– відсутність (недостатня кількість) найманих працівників;

– заробітна плата виплачується менше законодавчо встановленого рівня;

– у поясненні недостатньо інформації (зокрема, в частині надання інформації та/або документів по кодах УКТ ЗЕД щодо придбання (отримання) товарів/послуг, інформація щодо залишків товару, місць зберігання, тощо);

– накопичення значних залишків товарів, які не можуть бути використані в господарській діяльності;

– невірно заповнено Таблицю даних (не заповнено колонку 2 (придбання товарів, робіт, послуг), в колонці 3 зазначено коди товарів, робіт, послуг, які не відповідають КВЕДам підприємства, тощо);

– порушення пункту 14 постанови Кабінету Міністрів України  від 11 грудня 2019 року № 1165 із змінами (відсутні пояснення до Таблиці даних платника);

– включення платника до переліку ризикових платників;

– відсутня діяльність.