Які відпустки підлягають компенсації при звільненні?

У разі звільнення працівника виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також за додаткові відпустки працівникам, які мають дітей.

Компенсації підлягають:

  • щорічні відпустки
  • основні відпустки
  • додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці
  • додаткові відпустки за особливий характер праці
  • додаткові соціальні відпустки працівникам, які мають дітей
  • інші щорічні додаткові відпустки, передбачені законодавством

Компенсації не підлягають:

  • відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами
  • відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років
  • додаткові відпустки у зв’язку із навчанням
  • творчі відпустки

В разі звільнення керівних, педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів, які до звільнення пропрацювали не менш як 10 місяців, грошова компенсація виплачується за невикористані ними дні щорічних відпусток з розрахунку повної їх тривалості.

При проведенні остаточного розрахунку працівнику мають виплатити компенсацію за невикористану відпустку, навіть якщо вона не надавалася працівнику, наприклад, протягом п’яти — шести років. При цьому розрахунковим періодом є останні 12 місяців, що передують виплаті грошової компенсації.

За бажанням працівника йому можуть компенсувати частину щорічної відпустки (крім додаткової відпустки працівникам, які мають дітей). При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарні дні.

При переведенні працівника на роботу на інше підприємство грошову компенсацію за невикористані ним дні щорічних відпусток за його бажанням має бути перераховано на рахунок підприємства, на яке перейшов працівник.

У разі смерті працівника грошова компенсація за невикористані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, виплачується спадкоємцям.

Це роз’яснили в Управлінні Держпраці у Кіровоградській області.