Яку інформацію міститиме Єдиний реєстр ППР?

Із 01.01.2021 буде запроваджено Єдиний реєстр податкових повідомлень-рішень контролюючих органів надісланих (вручених) платникам податків.

Технічним адміністратором Реєстру ППР визначено центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику (ДПС).

Реєстр буде містити інформацію про:

  • дату складання, надіслання (вручення) та отримання платником податків ППР;
  • дату відкликання або зміни ППР;
  • дату настання граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначені у них суми (нарахування/зменшення) грошового зобов’язання, зменшення суми бюджетного відшкодування, від’ємного значення об’єкта оподаткування податком на прибуток або від’ємного значення суми податку на додану вартість, стан їх узгодження та терміни сплати;
  • виникнення податкового боргу платника податків, дату та номер податкової вимоги;
  • оскарження ППР в адміністративному або судовому порядку.