Яким буде професійне ліцензування лікарів в Україні?

В Україні заплановано впровадити повністю нову систему доступу до лікарської професії. МОЗ розробило Концепцію професійного ліцензування лікарів, згідно з якою до 2024 року всі українські лікарі мають інтегруватись у міжнародну лікарську спільноту з належним рівнем знань і професійних навичок.

МОЗ впроваджує нову систему безперервного розвитку лікарів: передатестаційні цикли скасовуються, лікарю надається право обирати, де і на яких курсах навчатися. При нарахуванні балів буде зараховуватися як формальна, так неформальна освіта, самоосвіта. Система атестації буде діяти до 2020 року. Постанова уряду, що впроваджує цю зміну, вже прийнята, розробляються нормативно-правові акти МОЗ України.

Сьогодні діє система атестації, яка підтверджує стаж, але не професіоналізм і не якість роботи лікаря, при цьому держава має монополію на послуги з підвищення кваліфікації. Більше того, відсутній дієвий механізм персональної відповідальності перед пацієнтом за якість наданої медичної допомоги.

Концепція передбачає, що професійну ліцензію лікаря потрібно підтверджувати кожні 3 роки. При підтвердженні ліцензії враховуватиметься особисте освітнє портфоліо та історія медичної практики. А у випадку недбалості чи суттєвих помилок лікаря ліцензію може бути призупинено чи анульовано.

Органом, що видає ліцензії, стане Ліцензійна рада з 30 обраних лікарів. Можливе залучення до складу Ліцензійної ради іноземних експертів.

Поступовий перехід на нову систему для лікарів, які вже практикують, тиватиме 5 років: з 2020 до 2024 року. Лікарі складуть спеціальний ліцензійний іспит. Також Україна визнає ліцензії країн ЄС, США, Ізраїлю, Канади, Японії.