Яким чином поширюється право податкової застави, якщо у підприємства неподільний актив?

Центральне міжрегіональне управління ДПС  по роботі з великими платниками податків інформує, що згідно зі статтею 89 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року №2755-VІ право податкової застави виникає:

  • у разі несплати у строки, встановлені цим Кодексом, суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної платником податків у податковій декларації, – з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку;
  • у разі несплати у строки, встановлені цим Кодексом, суми грошового зобов’язання, самостійно визначеної контролюючим органом, – з дня виникнення податкового боргу;
  • у випадку, визначеному в пункті 100.11 статті 100 цього Кодексу, – з дня укладання договору про розстрочення, відстрочення грошових зобов’язань.

Право податкової застави поширюється на будь-яке майно платника податків, яке перебуває в його власності (господарському віданні або оперативному управлінні) у день виникнення такого права і балансова вартість якого відповідає сумі податкового боргу платника податків, крім випадків передбачених Податковим кодексом,  а також на інше майно, на яке платник податків набуде прав власності у майбутньому.

У разі якщо балансова вартість майна, на яке поширюється податкова застава, є меншою ніж сума податкового боргу платника податків, право податкової застави поширюється на таке майно.

Якщо майно платника податків є неподільним і його балансова вартість більша від суми податкового боргу, таке майно підлягає опису у податкову заставу у повному обсязі.

Отже, право податкової застави на неподільний актив підприємства підлягає опису у податкову заставу у повному обсязі.