Яким громадським організаціям дозволено мати офіційних спостерігачів на виборах?

Наявність у статуті громадської організації такого напряму діяльності, як спостереження за виборчим процесом, є однією з вимог до громадських організацій, які хочуть мати своїх офіційних спостерігачів на виборах (ч. 2 ст. 69 Закону № 474-XIV «Про вибори Президента України»).

Такою є позиція Верховного Суду за результатом розгляду апеляційної скарги у справі за позовом Громадської організації «Батьківщина Молода» до Центральної виборчої комісії.

Громадська організація оскаржила постанову ЦВК від 22 січня 2019 року № 94, у якій, зокрема, відмовлено в наданні дозволу ГО «Батьківщина Молода» мати офіційних спостерігачів під час чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року, оскільки питання спостереження за виборчим процесом не належать до статутної діяльності цієї організації.

На думку позивача, такий підхід ЦВК є проявом надмірного формалізму.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Верховний Суд погодився з цим рішенням.

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду зазначив, що згідно з ч. 2 ст. 69 Закону № 474-XIV «Про вибори Президента України» громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрована у встановленому законом порядку, може звернутися до Центральної виборчої комісії не пізніш як за 60 днів до дня виборів з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів Президента України.

З’ясувати, в чому полягає статутна діяльність певної громадської організації як умова допуску її до участі в цьому процесі (шляхом спостереження) можна тільки на підставі її установчого документа – статуту.

Колегія суддів надала значення тому, що у Статуті ГО «Батьківщина Молода» зазначено, що для досягнення статутної мети і виконання статутних завдань вона бере активну участь у виборчих кампаніях. Водночас Суд пояснив, що поняття «виборча кампанія» і «виборчий процес та спостереження за виборами» не є тотожними.

Отже, ЦВК обґрунтовано відмовила позивачу в наданні дозволу мати спостерігачів за виборчим процесом з огляду на те, що його статутна діяльність не відповідає вимогам вказаної статті, вважає ВС (постанова Верховного Суду  від 29 січня 2019 року у справі № 855/11/19 (адміністративне провадження № А/9901/10/19).