Єдиний портал «ЕкоСистема» містить 7 онлайн-послуг та 66 реєстрів

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову «Про Єдину екологічну платформу «ЕкоСистема».

Даний ресурс eco.mepr.gov.ua Міндовкілля в тестовому режимі запустило ще в травні 2021 року.

Тепер «ЕкоСистема» стає офіційним державним веб-порталом. Це загальнодержавна екологічна автоматизована інформаційно-аналітична система, інтегрована з порталом «Дія»яка покликана забезпечити доступ до екологічної інформації, а також ефективну електронну взаємодію між державою, бізнесом та громадою з метою отримання адміністративних послуг у сфері захисту довкілля.

«ЕкоСистема» вже містить 7 онлайн-послуг, 66 реєстрів відкритих екологічних даних, 3 інтегровані інформаційні ресурси: Державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду, сайт wownature.in.ua та Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів.

Офіційний запуск ресурсу повинен:

  • забезпечити високий рівень поінформованості українців про стан довкілля;
  • полегшити впровадження механізму електронного урядування;
  • гарантувати прозорість в діяльності органів виконавчої влади;
  • спростити узагальнення та систематизацію інформації про довкілля, якою володіють органи державної влади на різних рівнях;
  • сприяти узгодженню позицій стейкхолдерів та активізації участі громадськості при прийнятті рішень, які стосуються екологічної політики тощо.