ЄСІТС впроваджуватиметься поетапно – прийнято Закон

ВРУ прийнято Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи”.

Законом визначено, створення та забезпечення функціонування ЄСІТС здійснюватиметься поетапно:

  • підсистеми (модулі) ЄСІТС починають функціонувати через 30 днів з дня опублікування оголошення Вищою радою правосуддя у газеті «Голос України» та на веб-порталі судової влади відповідного оголошення про створення та забезпечення функціонування відповідної підсистеми (модуля) ЄСІТС;
  • Положення про ЄСІТС та\або положення, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) ЄСІТС розробляються ДСА спільно з ВРП та затверджуватимуться ВРП після консультацій з РСУ.

Особливості розподілу судових справ, порядок публікації оголошень на веб-порталі судової влади України, фіксування судового засідання за допомогою відео- та (або) звукозаписувального технічного засобу, яке здійснює суд під час судового розгляду справи, судові рішення, які викладаються в електронній формі з використанням ЄСІТС тощо, визначатимуться в порядку прийнятих окремими підзаконними нормативно-правовими актами, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) ЄСІТС.