За наявності податкового боргу у платника можуть вилучити готівку

Відповідно до положень статті 95 Податкового кодексу України контролюючий орган здійснює за платника податків і на користь держави заходи щодо погашення податкового боргу такого платника податків, зокрема, шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності.

Стягнення коштів платника податків провадяться не раніше ніж через 30 календарних днів з дня надіслання (вручення) такому платнику податкової вимоги

Згідно з нормами Порядку стягнення готівки (постанова КМУ від 29.12.2010 № 1244), стягнення готівки можливе як на підставі рішення суду (пп. 95.2 – 95.4 статті 95 ПКУ), так і за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу без звернення до суду (п.95.5 статті 95 ПКУ).

Під час вилучення готівки працівники рахують наявні кошти. Якщо обсяг готівки у платника податків перевищує суму його податкового боргу, вилученню підлягає готівка на суму боргу. У рахунок погашення податкового боргу спрямовується також готівка, виявлена працівниками у касі платника податків, у тому числі в скриньці РРО тощо.

За результатами вилучення готівки складається акт. Вилучена готівка вноситься працівником до банку для перерахування до відповідного бюджету.

Якщо податковий борг виник у результаті несплати грошових зобов’язань та/або пені, визначених платником податків у податкових деклараціях або уточнюючих розрахунках, що подаються контролюючому органу, стягнення коштів за рахунок готівки, що належить такому платнику податків, та/або коштів з рахунків такого платника у банках здійснюється за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу без звернення до суду, за умови якщо такий податковий борг перевищує 5 млн грн та не сплачується протягом 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку його сплати, та відсутні зобов’язання держави щодо повернення такому платнику податків помилково та/або надміру сплачених ним грошових зобов’язань.

У таких випадках:
– рішення про стягнення коштів з рахунків такого платника податків у банках є вимогою стягувача до боржника, що підлягає негайному та обов’язковому виконанню шляхом ініціювання переказу у платіжній системі за правилами відповідної платіжної системи;
– рішення про стягнення готівкових коштів вручається такому платнику податків і є підставою для стягнення.

З метою уникнення вилучення готівки боржникам необхідно негайно погасити податкові борги шляхом переказу коштів із кодом виду сплати 140 – «Надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу / недоїмки з єдиного внеску».

Про це повідомило ГУ ДПС в Одеській області