За несплату туристичного збору штрафують як туристів, так і податкових агентів

Платники туристичного збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі), податковим агентам.

У місцях проживання (ночівлі) розміщення можливе виключно за наявності у платника збору документа, що підтверджує сплату ним туристичного збору.

У разі дострокового залишення туристом території адміністративно-територіальної одиниці, на якій встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає поверненню туристу.

Податкові агенти сплачують збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця.

Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду.

Відповідальність за порушення порядку справляння та сплати туристичного збору регламентується статтею 163-17 КпАП:

– за невиконання платником зобов’язання із сплати туристичного збору – штраф 50 НМДГ;

– за порушення податковим агентом, особою, яка здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях проживання (ночівлі), порядку та/або особливостей справляння та/або сплати туристичного збору – штраф 100 НМДГ, а у разі повторного порушення – 200 НМДГ.

Про це розповіло ГУ ДПС у Херсонській області.