За основу прийняті законопроекти щодо виконання рішень ЄСПЛ

ВРУ прийнято за основу законопроект № 4048 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини”, яким запроваджується механізм пом’якшення покарання у виді довічного позбавлення волі.

Передбачається внести зміни до статтей 11, 18, 140 Кримінально-виконавчого кодексу, якими визначаються умови тримання осіб, яким довічне позбавлення волі замінено на покарання у виді позбавлення волі на певний строк.

Проектом статтю 154 Кримінально-виконавчого кодексу пропонується доповнити новою частиною одинадцятою, якою передбачається, що засуджені до довічного позбавлення волі складають особистий план реінтеграції у суспільство та додають його до подання щодо можливості представлення до заміни невідбутої частини покарання більш м’яким.

У зв’язку із необхідністю встановлення адміністративного нагляду до осіб, які були достроково звільнені від відбування покарання у виді довічного позбавлення волі, проектом пропонується внести зміни до статтей 3, 4, 6 Закону України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі».

Частину першу статті 8 Кримінально-виконавчого кодексу пропонується доповнити положенням, яким закріплюється право засуджених звертатися до суду через адміністрацію установи виконання покарань із заявами про надання електронних копій матеріалів кримінального провадження (кримінальної справи) та документів, долучених до матеріалів кримінального провадження.

Також пропонується внести зміни до статті 18 Закону України «Про транспорт», якими визначається, що страйк на підприємствах транспорту застосовується відповідно до законодавства про порядок вирішення колективних трудових спорів(конфліктів).

В статті 24 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів(конфліктів)» передбачено визначити, що у разі введення надзвичайного стану може бути заборонено проведення страйків, а за умов воєнного стану проведення страйків забороняється.

Також ВРУ прийняла за основу законопроект № 4049 “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини”.

Законопроектом пропонується:

– виключити адміністративне стягнення у вигляді адміністративного арешту, збільшивши при цьому граничні межі інших видів стягнень (зміни до статей 44, 121, 178 КУпАП);

– зменшити строк апеляційного перегляду справ про застосування стягнення у вигляді адміністративного арешту до трьох днів (зміни до статті 294 КУпАП);

– передбачити можливість заміни особі, яка відбуває покарання у виді довічного позбавлення волі, невідбутої частини покарання більш м’яким після фактичного відбування нею не менше десяти років покарання у виді довічного позбавлення волі. У такому випадку покарання у виді довічного позбавлення волі може бути замінено на покарання у виді позбавлення волі строком від п’ятнадцяти до двадцяти років (зміни до статті 82 КК);

– передбачити, що умовно-дострокове звільнення може бути застосоване після фактичного відбування засудженим не менше трьох чвертей строку покарання, призначеного судом, у разі заміни покарання у виді довічного позбавлення волі на покарання у виді позбавлення волі на певний строк (зміни до статті 81 КК);

– надати засудженим до довічного позбавлення волі, які на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини» відбули понад десять років призначеного судом покарання, право на заміну такого покарання покаранням у виді позбавленням волі на строк від п’яти до двадцяти років, але при цьому загальний строк такого покарання не повинен бути меншим як двадцять п’ять років (доповнення пунктом 22 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» КК);

– передбачити, що кримінальне провадження в суді першої інстанції у випадках розгляду питання про заміну довічного позбавлення волі в порядку статті 82 КК України, здійснюється колегіально судом у складі трьох суддів (зміни до частини 2 статті 31 КПК);

– передбачити, що під час виконання вироків суд має право вирішувати, зокрема, питання про заміну покарання у виді довічного позбавлення волі більш м’яким (зміни до пункту 3 частини 1 статті 537 КПК);

– визначити, що запобіжні заходи до початку підготовчого судового засідання можуть застосовуватися слідчим суддею (зміни до частини 4 статті 176 КПК);

– виключити положення, які надавали повноваження суду за відсутності клопотань розглядати питання щодо доцільності застосування запобіжного заходу (зміни до частини 3 статті 331 КПК);

– передбачити можливість продовження запобіжного заходу під час вирішення питань, пов’язаних з підготовкою судового розгляду, та під час судового розгляду, обрання запобіжного заходу судом касаційної інстанції та при скасуванні судового рішення і направленні справи на новий розгляд до суду першої або апеляційної інстанції у результаті перегляду судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами (зміни до статей 315, 331, 433, 442, 467 КПК);

– передбачати право виправданого, засудженого, особи, стосовно якої застосовано примусові заходи медичного чи виховного характеру, потерпілого, представника юридичної особи, їхніх захисників та законних представників звернутись із заявою про ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, стороною в якому вони були, до суду, де вони зберігаються (доповнення КПК статтею 5331).