Захист свідків: пропонується прийняти новий закон та створити спеціальний орган

Осучаснити законодавчі положення про захист свідків в Україні пропонується шляхом прийняття Закону «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві». Відповідний законопроект № 8457 подано до парламенту групою народних депутатів на чолі з Андрієм Кожем’якіним, Антоном Геращенком та ін.

Згідно законопроекту, забезпеченням безпеки цінних свідків, потерпілих або підозрюваних буде займатись Національна служба захисту осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні.

Забезпеченням безпеки співробітників правоохоронних та судових органів продовжать займатись самі правоохоронні органи (за Законом «Про державний захист працівників суду та правоохоронних органів»).

В проекті вказано, що захисту підлягають особи, які згідно з КПК мають відповідний процесуальний статус (свідок, потерпілий, підозрюваний, обвинувачений тощо, їх близькі родичі і т.д.) і надають критично важливі показання (інформацію) про обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження і розголошення яких може призвести до загрози його життю, здоров’ю, житлу та/або майну.

Умовами включення особи до програми захисту згідно проекту є:
– наявність у особи процесуального статусу згідно КПК;
– відповідна ступінь тяжкості злочину та вид об’єкту злочину;
– критична важливість показань учасника кримінального провадження;
– реальність загроз життю, здоров’ю, житлу та/або майну особи у зв’язку з наданням нею показань у кримінальному провадженні;
– згода особи на участь у програмі захисту та її відповідність вимогам програми.

Законопроектом також пропонується:

– розширити права та конкретизувати обов’язки осіб, які взяті під захист, та органів, що забезпечують безпеку;

– ввести інституту меморандуму (угоди) про взаємодію під час здійснення заходів забезпечення безпеки;

– впровадити нові та розподілити існуючі заходи забезпечення безпеки;

– впровадити новий механізм здійснення перевірки заяви (повідомлення) про наявність загроз та прийняття рішення про їх застосування виключно на підставі висновку про загрози.