Захист від колекторів: законопроект прийнято за основу

Парламентом прийнято за основу законопроект № 2133 “Про захист прав та законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності”.

Законопроектом пропонується визначити загальні організаційно-правові принципи здійснення господарської діяльності у сфері здійснення колекторської діяльності.

Згідно проекту, колекторська діяльність – це професійна діяльність з врегулювання простроченої заборгованості, що здійснюється суб’єктами врегулювання такої  заборгованості спрямована на добровільне погашення боржником на користь кредитора простроченої заборгованості за грошовими зобов’язаннями шляхом усної, письмової взаємодії з ним, його представником (представниками) (в тому числі з використанням електронного чи іншого технічного засобу зв‘язку, проведення телефонних переговорів з боржником, надсилання письмових повідомлень боржнику, у тому числі в рамках обов’язкового досудового порядку врегулювання спору, повідомлення боржника про наявність заборгованості за допомогою автоінформатора)».

Пропонується під час організації та здійснення колекторської діяльності заборонити:

– здійснювати дії, що посягають на права, свободи та власність фізичних осіб, а також ставлять під загрозу їх життя та здоров’я, честь, гідність і ділову репутацію, використовувати силу, насильство, погрози здійснити незаконні або неправомірні дії та/або використовувати образи особистої гідності  стосовно боржника, його представника (представників) та/або членів сім’ї боржника-фізичної особи;

– використовувати вульгарну або нецензурну лексику, фрази, що ображають особисту честь та гідність боржника (його представників), використовувати грубий тон розмови, а також вчиняти інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян, по відношенню до боржника, його представника (представників) та/або членів сім’ї боржника-фізичної особи;

– використовувати будь-які інші засоби, які мають характер залякування;

– умисно надавати боржнику неправдиву інформацію, що стосується простроченої заборгованості;

– надавати неправдиву інформацію про свій статус, кваліфікацію або професійні повноваження;

– висловлювати у будь-який спосіб погрози щодо здійснення противоправних дій, що мають на меті порушити право власності на майно боржника;

– приймати доручення на врегулювання простроченої заборгованості в разі, якщо виконання такого доручення завадить виконанню раніше прийнятого доручення;

– введення боржника в оману відносно розміру, характеру та підстав виникнення простроченої заборгованості тощо.