Закон про адміністративну процедуру прийнято з президентськими правками

ВРУ прийнято Закон “Про адміністративну процедуру” з урахуванням пропозицій Президента України, який раніше наклав вето на даний документ (Закон було прийнято у листопаді 2011 року).

Для уникнення довільного трактування та неоднакового застосування Закону на практиці, попередження можливих зловживань, запроваджено максимально виважений механізм набрання чинності Законом, що забезпечить належний рівень реалізації особами своїх прав згідно з принципами адміністративної процедури.

Пункт 2 частини другої статті 1 Закону викладено в такій редакції: «конституційного провадження, кримінального провадження, судового провадження, виконавчого провадження (крім виконання адміністративних актів), оперативно-розшукової діяльності, розвідувальної діяльності, контррозвідувальної діяльності, вчинення нотаріальних дій, виконання покарань, застосування законодавства про національну безпеку і оборону, громадянство, надання притулку в Україні, захист економічної конкуренції (крім справ про надання дозволів та висновків на узгоджені дії, концентрацію суб’єктів господарювання)».

Нагадаємо, що Закон гарантує право особи на участь в адміністративному провадженні та ефективні засоби правового захисту.

Принципи адміністративної процедури: верховенство права, у тому числі законності та юридичної визначеності; рівність перед законом; обґрунтованість; безсторонність (неупередженість) адміністративного органу; добросовісність і розсудливість; пропорційність; відкритість; своєчасність і розумний строк; ефективність; презумпція правомірності дій та вимог особи; офіційність; гарантування права особи на участь в адміністративному провадженні; гарантування ефективних засобів правового захисту.