Закон про концесію набув чинності

Закон України № 155-ІХ “Про концесію” набув чинності 20 жовтня, крім положень, що визначають використання електронної торгової системи, які набувають чинності з дня початку функціонування ЕТС для проведення концесійного конкурсу, конкурентного діалогу і публікації документів у процедурі прямих переговорів з орендарем державного майна, переданого в концесію, але не пізніше 1 жовтня 2020 року.

Документ вносить зміни в близько три десятки законодавчих актів із метою врегулювання відносин у сфері залучення приватного бізнесу в інфраструктуру на умовах державно-приватного партнерства (ДПП).

Законом вдосконалюється правове регулювання концесійної діяльності, що, повинно забезпечити можливість ефективного залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку України та розвиток інфраструктури, чіткий механізм вибору концесіонера і підготовку до реалізації якісних проектів на умовах концесії.

Передбачається введення єдиної процедури ініціювання та прийняття рішення про здійснення ДПП для всіх форм ДПП, зокрема концесії.

Вводиться прозора процедура вибору концесіонера (концесійний конкурс, конкурентний діалог), передбачається можливість залучення до роботи комісії незалежних експертів; можливість залучення радників для підготовки концесійних проектів, з конкурсною документацією; надійні гарантії для концесіонерів і кредиторів; чітке регулювання права власності на об’єкт концесії, метою якого є збереження за державою/територіальною громадою права власності на об’єкт концесії.

Також передбачена процедура трансформації оренди в концесію у разі відповідного звернення з боку орендаря за умови внесення додаткових інвестицій.

Закон дає можливість заміни концесіонера в разі неналежного виконання ним своїх зобов’язань.

Врегульовані особливості концесії на ринках, які перебувають у стані природної монополії; особливості концесії з будівництва та експлуатації автомобільних доріг; фінансові питання у концесійних проектах; земельні питання та питання містобудування для реалізації проектів, що здійснюються на умовах концесії тощо.

Вирішення спорів буде можливим у міжнародному комерційному або інвестиційному арбітражах, а процедура контролю та моніторингу виконання концесійних договорів буде прозорою.