Закон про концесію приймуть для ефективного залучення інвестицій

Парламентом прийнято за основу проект Закону про концесію (№ 1046), метою якого є удосконалення правового регулювання концесійної діяльності для забезпечення можливості ефективного залучення інвестицій в економіку України та розбудову інфраструктури.

Передбачається встановити  чіткий механізм вибору концесіонера та підготовку до реалізації якісних проектів на умовах концесії, що відповідатимуть міжнародній практиці.

Зокрема, пропонується визначити:
– чітке розмежування регулювання концесії та інших форм здійснення державно-приватного партнерства (ДПП);
– єдину процедуру ініціювання та прийняття рішення щодо здійснення ДПП для всіх форм ДПП, у тому числі концесії;
– запровадження прозорої процедури вибору концесіонера (концесійний конкурс, конкурентний діалог), що відповідає кращій міжнародній практиці, зокрема Типовим законодавчим положенням щодо проектів в сфері інфраструктури, які фінансуються з приватних джерел, ЮНСІТРАЛ;
можливість залучення радників та незалежних експертів для підготовки проектів ДПП у формі концесії;
– додаткові гарантії для концесіонерів та кредиторів, зокрема, передбачення концесійним договором права заміни концесіонера на іншого концесіонера;
– спрощення процедур виділення земельних ділянок для проектів ДПП у формі концесії.

Також пропонується визначити особливості концесії на ринках, що перебувають у стані природної монополії; особливості концесії щодо будівництва та експлуатації автомобільних доріг; процедуру трансформації оренди в концесію у разі відповідного звернення з боку орендаря; можливість передачі вирішення спорів, які виникають у зв’язку з виконанням концесійного договору, міжнародному комерційному або інвестиційному арбітражу; можливість ініціювання концесії потенційним концесіонером; чіткий механізм контролю та моніторингу за виконанням концесійних договорів; чітке регулювання права власності на об’єкт концесії, метою якого є збереження за державою/територіальною громадою права власності на об’єкт концесії.

Передбачається внести зміни до понад 30 законодавчих актів.