Законодавчі зміни забезпечать конкуренцію в сфері відновлюваної енергетики

Парламентом прийнято за основу законопроект № 8449 «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної  енергії  з альтернативних джерел енергії».

Законопроектом пропонується створення конкурентних засад для надання державної підтримки проектам будівництва середніх та великих об’єктів відновлюваної енергетики та досягнення балансу інтересів суспільства та споживачів електричної енергії та інших учасників ринку, забезпечивши одночасно подальший розвиток відновлюваної енергетики та зменшення цінового навантаження на ціну електричної енергії.

Проектом пропонується внести зміни до законів України «Про альтернативні джерела енергії», «Про ринок електричної енергії», «Про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», якими передбачається починаючи з 1 липня 2019 року запровадити новий порядок надання державної підтримки об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії сонця або вітру, для СЕС – об’єкти встановленої потужності більше 10 МВт, для ВЕС  більше 20 МВт. Такі об’єкти набувають право на державну підтримку на аукціоні з розподілу квоти державної підтримки.

Державна підтримка полягає у гарантованому викупі у виробників всього обсягу відпущеної електричної енергії та компенсації різниці в ціні електричної енергії. Викуп електричної енергії здійснює гарантований покупець за ціною, що формується на ринку «на добу наперед», за відповідним договором купівлі-продажу електричної енергії, який укладається з переможцем аукціону протягом 10 днів з дати його проведення.

Компенсації підлягає різниця між аукціонною ціною, що визначається за результатами аукціону, та ціною продажу такої електричної енергії на ринку «на добу наперед». Компенсацію здійснює гарантований покупець за відповідним договором на різницю в ціні, який також укладається з переможцем аукціону протягом 10 днів з дати його проведення.

Компенсація різниці в ціні на електричну енергію включається до послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, яка надається гарантованим покупцем оператору системи передачі. Тариф оператора системи передачі є джерелом для відшкодування витрат гарантованого покупця на надання зазначеної послуги.

Строк надання державної підтримки становить 20 років.

Пропонується, що аукціони проводяться з метою визначення суб’єктів господарювання, які набувають право на державну підтримку, та розміру державної підтримки. На аукціоні розподіляється квота державної підтримки на відповідний рік (обсяг потужності об’єктів ВДЕ, в межах якого суб’єкти господарювання за результатами аукціону можуть набути право на державну підтримку). Квота є загальнодержавною, визначає частку кожного джерела відновлюваної енергії та може включати спеціальні (регіональні) квоти. Розмір загальнодержавної квоти визначається з урахуванням цільових показників розвитку відновлюваної енергетики, встановлених міжнародними зобов’язаннями України, Енергетичною стратегією України, та з урахуванням плану розвитку системи передачі.

Перший аукціон (аукціони) проводиться для розподілу загальнодержавної квоти 2020 року.

Для забезпечення конкурентної процедури розподілу квоти державної підтримки законопроектом передбачається:

– розподіл квоти на лоти різного розміру з обмеженням максимального розміру лотів (для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії сонця, максимальний розмір лоту не може бути більше ніж 10 МВт, та для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії вітра, – не більше ніж 20 МВт);

– обмеження граничного розміру лотів, що можуть бути придбані одним учасником самостійно або разом з іншими учасниками, з якими має спільного кінцевого бенефіціарного власника (не більше 25% від загального розміру квоти);

– обмеження проведення аукціону у випадках коли перед початком аукціону встановлюється факт відсутності конкуренції на такому аукціоні.

Для забезпечення належної конкурентної поведінки учасників аукціону, законопроектом передбачено подання учасниками безвідкличної банківської гарантії у розмірі із розрахунку 50 000 доларів США за 1 МВт потужності, у розподілі якої за відповідним лотом (лотами) на аукціоні має намір брати такий учасник.

За результатами проведеного аукціону безвідклична банківська гарантія переможця аукціону утримується Гарантованим покупцем в якості гарантії виконання зобов’язань за договорами, що укладаються з переможцем аукціону. В інших випадках гарантія повертається.

Проектом також пропонується, що переможцем аукціону визнається учасник, який запропонував найнижчу ціну електричної енергії, за якою такий учасник готовий здійснювати виробництво електричної енергії з альтернативних джерел енергії та її продаж в енергосистему (аукціонна ціна).

При цьому законопроектом встановлюється граничний розмір аукціонної ціни на рівні «зеленого» тарифу, встановленого  законом для об’єкту відновлюваної енергетики відповідної категорії.

Аукціонна ціна фіксується шляхом перерахування в євро станом на дату проведення аукціону за офіційним валютним курсом Національного банку України на зазначену дату.

Згідно з проектом, переможець аукціону бере на себе зобов’язання збудувати та ввести об’єкт відновлюваної енергетики в експлуатацію протягом 3 років з дати підписання договорів, укладених за результатами аукціону. У разі, якщо протягом встановленого строку об’єкт не введений в експлуатацію та не здійснює відпуск електричної енергії в енергетичну систему, укладені за результатами аукціону договори втрачають силу, а зобов’язання за безвідкличною банківською гарантією виконуються на користь гарантованого покупця.