Пропонуються зміни для удосконалення системи охорони культурної спадщини

В парламенті зареєстровано законопроект № 8202, який передбачає посилення відповідальності за порушення законодавства про охорону культурної спадщини. Пропонується внести уточнення статті 298 Кримінального кодексу України щодо відповідальності за доведення об’єкта культурної спадщини до його пошкодження або знищення.

Закон України «Про охорону культурної спадщини» хоча і містить ряд ефективних правил для досягнення його мети, тим не менш, правозастосовна практика демонструє ряд колізій при їх застосуванні. Як вважають автори законопроекту № 8202, це стосується відповідальності за порушення, наслідком яких є втрата або істотне пошкодження безцінної спадщини України. Недосконалість правового регулювання у сукупності з малими штрафними санкціями подекуди стають підставою для легковажного ставлення до об’єктів охорони.

Крім змін до статті 298 КК України, законопроект № 8202 передбачає:

  • доповнення об’єктивної сторони правопорушення умовами, що відповідальність настає за завдання шкоди не лише пам’яткам, але й щойно виявленим об’єктам культурної спадщини та їх частинам;
  • встановлення основних засад процедури примусового викупу об’єктів культурної спадщини, якщо власники своїми діями сприяють їх знищенню;
  • зміну санкцій за порушення законодавства про охорону культурної спадщини, в том числу підвищення розмірів штрафів.